เปิดรับสมัครแล้ว!!
ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 2

17 ม.ค. 66 - ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยสมหวัง เงินสั่งได้ ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 แล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มี.ค.66 หากใครกำลังมองหาโอกาสในการเรียนรู้สายงานธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ และเพิ่มทักษะทางการเงินเพื่ออนาคต หลักสูตรนี้ “มีแต่ได้กับได้”

  • ได้เรียนรู้การวางแผนทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 19 - 22 เม.ย. 2566
  • ได้ฝึกปฏิบัติงานที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ พร้อมรับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 24 - 28 เม.ย. 2566
  • ได้รับประกาศนียบัตรและนำเสนอผลงานกลุ่ม วันที่ 28 เม.ย. 2566
  • ได้โอกาสร่วมงานกับสมหวัง เงินสั่งได้ ประจำสาขาใกล้บ้าน

กิจกรรมค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ถือเป็นหนึ่งในโมเดลในการแก้ปัญหาการขาดทัษะทางการเงินของสังคมอย่างยั่งยืน ที่สมหวัง เงินสั่งได้ พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อม ๆ กัน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ที่  www.somwang.co.th

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวสาร ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด