ข่าวสาร และ กิจกรรม

สมหวัง เงินสั่งได้ เปิดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน สนับสนุนให้ประชาชนรู้จักเก็บเงินก่อนใช้ ทำบัญชีครัวเรือน อีกทั้งยังได้แนะนำเรื่องการบริหารจัดการหนี้ และภัยการเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว พร้อมสนับสนุนให้บันทึกสมุดบัญชีครัวเรือนแบบเก็บออมก่อนใช้เป็นประจำ

> ผลการดำเนินงาน


ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (อัพเดท 1 ก.ค. 2561) การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด