ข่าวสาร และ กิจกรรม

สมหวัง เงินสั่งได้ เปิดโอกาสในการเข้าถึงความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรม “ฉลาดเก็บ ฉลาดใช้” เพื่อให้ความรู้ทางการเงิน สนับสนุนให้ประชาชนรู้จักเก็บเงินก่อนใช้ ทำบัญชีครัวเรือน อีกทั้งยังได้แนะนำเรื่องการบริหารจัดการหนี้ และภัยการเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัว พร้อมสนับสนุนให้บันทึกสมุดบัญชีครัวเรือนแบบเก็บออมก่อนใช้เป็นประจำ

> ผลการดำเนินงาน


สมหวัง เงินสั่งได้ จับมือ รีคัลท์ หนุนเกษตรกรไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ อำนวยความสะดวกด้วยการนำเสนอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน "รีคัลท์ เกษตรกร” (Ricult) ตั้งเป้าช่วยเกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อ 10,000 - 20,000 ราย ในสิ้นปี 2563

> ผลการดำเนินงาน


ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด