ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 4

กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน โดยสมหวัง เงินสั่งได้ ในกลุ่มทิสโก้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 - 5 เมษายน 2567

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ,อนุปริญญา และปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปีที่ 4
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • รักงานบริการและงานขาย
 • มีวินัยในการบริหารจัดการ การดำเนินชีวิตของตนเอง
 • มีความสนใจในการใช้สื่อ Social เช่น Facebook, Youtube, Tiktok
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสนใจในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย
 • มีความสนใจเรียนรู้เรื่องวางแผนการเงิน

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ*

 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่เข้ารับการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 80% และส่งชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย (Project Assignment) ครบ 100% จะได้รับประโยชน์ดังนี้
 • การเรียนรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญ
 • การฝึกปฏิบัติในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้
 • เบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกภาคปฏิบัติที่สาขา
 • ที่พัก อาหาร ระหว่างการเรียนรู้ ที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ประกาศนียบัตร
 • โอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มทิสโก้ และสมหวัง เงินสั่งได้

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ค่ายสมหวัง สร้างโอกาสและ/หรือกลุ่มทิสโก้ จะใช้ ข้อมูล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบันทึกในระหว่างกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ไม่สามารถเปลี่ยนตัวบุคคลได้
 • การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากตอบรับแล้วโดยไม่มีเหตุสมควร บริษัทอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าปรับได้
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ผ่านทาง Website สมหวัง เงินสั่งได้

เงื่อนไข

 • ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม
 •  ไม่มีการสำรองที่จอดรถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-633-6283

 

ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด