ช่องทางที่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้

Mobile Banking
ทุกธนาคารที่สามารถชำระด้วย Barcode หรือ QR Code ได้

เคาน์เตอร์ธนาคาร

ช่องทางอื่น ๆ

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงิน ณ จุดบริการที่เป็นตัวแทนของธนาคาร โดยรอบเวลาในการชำระเงิน (Cut-off Time) เป็นไปตามข้อกำหนดแต่ละจุดบริการ หากพ้นกำหนดถือเป็นการชำระเงินในวันทำการถัดไป*

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด