ประกันภัย ซูเปอร์มอไซค์ ยืดอกได้ สบายใจทุกการขับขี่

ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,400 บาทต่อปี  สามารถซื้อประกันภัยคุ้มครองได้นานสูงสุด 4 ปี

คุ้มครอง ค่าซ่อมรถสูงถึง 12,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองชีวิต วงเงินสูงสุด 500,000 บาท

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ + ค่าชดเชยรายได้ รายวัน

ค่าเบี้ยเริ่มต้น 3.xx บาท/วัน

 

ตารางความคุ้มครอง

( หน่วย : บาท )

ความคุ้มครอง
ค่าเบี้ยประกันภัย

ซูเปอร์

ซูเปอร์แซ่บ


1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.    
- ต่อคน ไม่เกิน 500,000 500,000
- ต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) 200,000 200,000


2.รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันเสียหาย

ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์คันเอาประกัน (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น)
**ยานพาหนะทางบกหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันก๊าซหรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึงรถพ่วงรถไฟรถราง

- อายุรถฯ 1 - 5 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) 12,000 12,000
- อายุรถฯ 6 - 10 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) 6,000 6,000


3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถคันที่ทำประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่ 1 ท่าน และผู้โดยสาร 1 ท่าน (ต่อครั้ง/ต่อคน) 5,000 5,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง) 10,000 10,000


4.ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)    
- จากอุบัติเหตุทั่วไป - 100,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - 100,000
- การถูกฆาตรกรรมหรือทำร้ายร่างกาย - 100,000
- การก่อการร้าย - 100,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ - 200,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือ การก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) - 10,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) - 500 (ต่อวัน)

 

ความคุ้มครอง

ซูเปอร์

ซูเปอร์แซ่บ

 

ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีซื้อเพิ่ม) มอเตอร์ไซค์
ส่วนบุคคล
มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง/
ให้เช่า
มอเตอร์ไซค์
ส่วนบุคคล
มอเตอร์ไซค์
รับจ้าง/
ให้เช่า
เบี้ยประกันภัย 1 ปี                                               700  1,400  1,600  2,100 2,300
เบี้ยประกันภัย 1 ปี 6 เดือน 1,000 2,000 2,300 3,000 3,300
เบี้ยประกันภัย 2 ปี 1,200 2,500  2,900 3,700 4,100
เบี้ยประกันภัย 2 ปี 6 เดือน 1,500 3,100 3,600 4,600 5,100
เบี้ยประกันภัย 3 ปี 1,700 3,600 4,200 5,300 5,900


หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
2.การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย
4.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รับประกันโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด