สมหวัง เงินสั่งได้ | สมหวังกันภัย | ประกันมอเตอร์ไซค์
สมหวังกันภัย ซุปเปอร์มอไซค์ สมหวังกันภัย ซุปเปอร์มอไซค์

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-343-1000

สมหวังกันภัย ซุปเปอร์มอไซค์

ประกันรถจักรยานยนต์ คุ้มครองทั้งรถและคุณ
  • คุ้มครอง ค่าซ่อมรถสูงถึง 12,000 บาท/ครั้ง
  • คุ้มครองชีวิต วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ + ค่าชดเชยรายได้ รายวัน
  • ค่าเบี้ยเริ่มต้น 3.xx บาท/วัน

 

( หน่วย : บาท )

ความคุ้มครอง ซุปเปอร์ ซุปเปอร์แซ่บ

1.ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความเสียหายต่อชีวิต, ร่างกายหรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.    
- ต่อคน ไม่เกิน 300,000 300,000
- ต่อครั้ง ไม่เกิน 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง) 200,000 200,000

2.รถจักรยานยนต์ของผู้เอาประกันเสียหาย

ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์คันเอาประกัน (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น)
**ยานพาหนะทางบกหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันก๊าซหรือกำลังไฟฟ้าและรวมถึงรถพ่วงรถไฟรถราง

- อายุรถฯ 1 - 5 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) 12,000 12,000
- อายุรถฯ 6 - 10 ปี ค่าซ่อม (ต่อครั้ง) 6,000 6,000

3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุจากรถคันที่ทำประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่ 1 ท่าน และผู้โดยสาร 1 ท่าน (ต่อครั้ง/ต่อคน) 5,000 5,000
ประกันตัวผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง) 10,000 10,000

4.ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)    
- จากอุบัติเหตุทั่วไป - 100,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - 100,000
- การถูกฆาตรกรรมหรือทำร้ายร่างกาย - 100,000
- การก่อการร้าย - 100,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ - 200,000
การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือ การก่อการร้าย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) - 10,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) - 500 (ต่อวัน)

ความคุ้มครอง  ซุปเปอร์ ซุปเปอร์แซ่บ
 ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีซื้อเพิ่ม) ส่วนบุคคล รับจ้าง
/ให้เช่า
ส่วนบุคคล รับจ้าง
/ให้เช่า
เบี้ยประกันภัย 1 ปี 700 1,200 1,400 1,900 2,100
เบี้ยประกันภัย 1 ปี 6 เดือน 1,000 1,700 2,000 2,700 3,000
เบี้ยประกันภัย 2 ปี 1,200 2,100 2,500 3,300 3,700
เบี้ยประกันภัย 2 ปี 6 เดือน 1,500 2,600 3,100 4,100 4,600
เบี้ยประกันภัย 3 ปี 1,700 3,000 3,600 4,700 5,300

หมายเหตุ

  1. เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
  2. การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
  4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)