คำถามที่พบบ่อย

สมหวัง เงินสั่งได้ แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร

ดำเนินการโดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้  ให้บริการสินเชื่อ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ใช้เงินสดฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว หรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ โดยใช้เล่มทะเบียนเป็นหลักประกัน โดยไม่ต้องโอนเล่ม ผู้ขอสินเชื่อสามารถนำรถไปใช้ได้ตามปกติ ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม  สามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

สมหวัง เงินสั่งได้ ให้บริการอะไรบ้าง

สมหวัง เงินสั่งได้ ให้บริการสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์  , สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ , สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์ , สินเชื่อรถบรรทุก และสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ รวมถึง สมหวังกันภัย

ลักษณะสำคัญของสมหวัง เงินสั่งได้ เป็นอย่างไร

1. ใช้เล่มทะเบียนรถ เป็นหลักประกัน โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน รับป้ายทุกจังหวัด
2. ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่าที่กำหนด เพื่อตัดเงินต้นได้
3. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน*
4. รับเงินสดทันที ลูกค้าจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วภายใน 1 ชม. หลังได้รับอนุมัติ ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขของหลักประกัน

สมหวัง เงินสั่งได้ รับรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก อายุรถรวมระยะเวลาผ่อนสูงสุดไม่เกิน 25 ปี

รถมอเตอร์ไซค์ อายุรถสูงสุดไม่เกิน 12 ปี  

*เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

รับป้ายไหนบ้าง

สมหวัง เงินสั่งได้ รับป้ายทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถขอสินเชื่อได้

การครอบครองเล่ม  ต้องครอบครองกี่วัน 

การครอบครองเล่ม เพียง 1 วัน ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้ว

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

1.  บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล 
2.  ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์แล้วเท่านั้น

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวด  คำนวณอย่างไร

สมหวัง เงินสั่งได้ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน 

วิธีคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน x ระยะเวลาผ่อนชำระ(เดือน)

วิธีคำนวณค่างวด = (วงเงินกู้ + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด) / จำนวนงวด

ระยะเวลาการผ่อนชำระ ได้กี่เดือน

- กรณีวงเงินกู้ต่ำกว่า 100,000 บาท          ผ่อน 12 - 36 เดือน 
- กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป    ผ่อน  6 - 72 เดือน"

เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ ได้แก่
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน/สมุดบัญชีธนาคารย้อน(ถ้ามี) 
4. เล่มทะเบียนตัวจริง
5. รถเพื่อตรวจสภาพ
6. สำเนากรมธรรม์อย่างน้อย ประเภท 3 (ถ้ามี)

การชำระค่างวดที่ไหนได้บ้าง

-ชำระเงินสดที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา (เฉพาะสินเชื่อทะเบียนรถยนต์) 
-ชำระโดยการหักบัญชีเงินธนาคารทิสโก้อัตโนมัติ (ATS) , ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงศรีอยุธยา
-ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส.
-ชำระทางอินเตอร์เน็ต  ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยาและ ธ.กรุงไทย
-ชำระเงินสด ณ จุดบริการเคาร์เตอร์ เซอร์วิส , เอ็มเปย์สเตชั่น , ทรูมันนี่ , เทสโก้โลตัส
-ชำระเงินสดที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

เวลาให้บริการสาขาสมหวัง เงินสั่งได้

สมหวังเงินสั่งได้ จันทร์-ศุกร์ เปิดทำการ 9.00-17.00 น. วันเสาร์ เปิดทำการ 9.00-15.00 น หยุดทำการทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ค้นหาสาขาได้ที่  https://www.somwang.co.th/th/searchbranch.html

ช่องทางการติดต่อกับสมหวัง เงินสั่งได้

กรณีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์  สามารถติดต่อได้ที่

1.Call Center  โทร 02 123 4000
2.ติดต่อด้วยตนเอง ที่สมหวัง เงินสั่งได้ ทุกสาขา
3.เว็บไซต์ www.somwang.co.th
4. Facebook สมหวัง เงินสั่งได้
5. Line @somwang

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด