บริษัท ไฮเวย์ จำกัด พร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

ประเภทสินเชื่อ แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (Hire purchase)
พักชำระค่างวด 3 งวด หรือ ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ และนำเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่เหมาะสมต่อความสามารถในการชำระหนี้ และความเสี่ยงของลูกค้า

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ

  • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 มีสินเชื่อกับบริษัทและไม่ค้างชำระ/ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบที่จำเป็นให้แก่บริษัท
 

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด