สมหวัง เงินสั่งได้ | สมหวัง บริการสินเชื่อ | สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก
สินเชื่อรถบรรทุก สินเชื่อรถบรรทุก

สินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก

สินเชื่อสำหรับผู้เป็นเจ้าของรถบรรทุกที่ต้องการเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการให้เติบโต มีเงินสำรองไว้ใช้เสริมสภาพคล่องในกิจการ กับเงื่อนไขที่ อนุมัติง่าย ได้วงเงินสูง ให้วงเงินได้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด อายุรถสูงสุดถึง 25 ปี

สูงสุด 80% ของราคาประเมินรถบรรทุก

การใช้วงเงินสินเชื่อสำหรับคนมีรถสูงสูด 80% ของราคาประเมิน
ระยะเวลา

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 – 60 เดือน ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และยังสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

ช่องทางการชำระเงิน

สะดวกสบายด้วยช่องทางการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดูช่องทางการชำระเงินทั้งหมด
เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด
ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 
สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม  
สำเนาใบ ภพ.20  
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน,ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ  
งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี และสำเนาเงินฝาก
ออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
เล่มทะเบียนตัวจริง
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
รถยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ
หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท

สนใจสมัครสินเชื่อ

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ อนุมัติรับเงินได้ทันที หรือสมัครเป็นตัวแทนแนะนำลูกค้าได้ที่นี่

หรือ โทร 02-123-4000