อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริงและพอสมควรแก่เหตุ
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
15.00% ถึง 28.00% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน  ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 10-35 บาท/รายการ
ชำระที่จุดบริการรับชำระ 15 บาท/รายการ
ชำระผ่านตู้รับเงินที่สาขาของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  งวดละ 200 บาท 
 4. ค่าอากรแสตมป์  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 5. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายตามจริงและพอสมควรแก่เหตุ
เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ ที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563)

1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด)
15.00% ถึง 28.00% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ
2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน  ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 10-35 บาท/รายการ
ชำระที่จุดบริการรับชำระ 15 บาท/รายการ
ชำระผ่านตู้รับเงินที่สาขาของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
 3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้  งวดละ 200 บาท 
 4. ค่าอากรแสตมป์  ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 5. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง)  ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด