หมดห่วงเรื่องโรคมะเร็ง ด้วยประกันภัยโรคมะเร็ง

เจอปุ๊บ จ่ายปั๊บ รักษาต่อเนื่อง

  • ค่าเบี้ยคงที่ ไม่ปรับขึ้นตามอายุ เริ่มต้นเพียง 2.xx บาทต่อวัน 
  • หากตรวจพบ รับเงินก้อนเต็มวงเงินคุ้มครอง สูงสุดถึง 500,000 บาท ไม่ต้องรอระยะลุกลาม 
  • พร้อมวงเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สูงสุด 1 ล้านบาท

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*


**บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง  100,000    200,000   500,000  500,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็ง รวมถึงค่าผ่าตัดเคมีบำบัด ฉายแสง (จ่ายตามจริง)  200,000   400,000 500,000 1,000,000
3. ชดเชยค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำโรคมะเร็ง (จ่ายเต็มจำนวน)  10,000   10,000 10,000 10,000
4. ชดเชยค่าเดินทางไปรักษาตัวสำหรับโรคมะเร็งต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 10 ครั้ง) 500 500 500 500

อายุผู้สมัคร (ปี)

เบี้ยประกันภัยรวม / คน / ปี

1-34 960 1,680 3,240 4,200
35-44 1,800 3,360 6,600 8,400
45-54 3,120 6,120 11,880 15,240
55-60 4,440 8,880 17,160 22,080


เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 70 ปี
  2. เบี้ยประกันภัยคงที่ตั้งแต่เริ่มทำประกันภัยไม่เพิ่มตามความเสี่ยงและอายุที่เพิ่มขึ้น
  3. ทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ 1 คน

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

  1. โรคหรือเนื้องอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องจากโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงเชื้อ H.I.V. และมะเร็งผิวหนัง
  2. โรคมะเร็งที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย หรือน้อยกว่า 90 วัน หลังจากเริ่มต้นเอาประกันภัยในปีแรก
  3. สภาพทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย

หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
4.บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย
5.การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด