วิธีการรับเอกสารลดหย่อนภาษี 2566

บริษัทประกันภัย วิธีการขอรับเอกสาร ข้อมูลที่ต้องเตรียม
เพื่อเข้าใช้งาน
เอไอเอ

– แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2566  >> https://iservice.aia.co.th/th/portal/tax/Welcome.html

– ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย  >>   https://iservice.aia.co.th/th/portal/pcer/Welcome.html

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService หรือ แอปพลิเคชัน AIA+

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1581
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
กรุงเทพประกันภัย

– แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2566 >> https://www.bangkokinsurance.com/tax_allowance

และรอรับเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางอีเมลตามที่แจ้งความประสงค์

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-285-8888

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
กรุงเทพประกันชีวิต
 ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย >> https://www.bangkoklife.com/th/PersonalCustomers?id=40
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน BLA HAPPY Life 
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02 777-8888

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
 • เลขที่กรมธรรม์
ไทยประกันชีวิต

– ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย >> https://iservice.thailife.com/login

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Life Insurance

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
 • เลขที่กรมธรรม์
อาคเนย์ประกันภัย

แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี 66 ผ่านฝ่ายบริการฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่ 1726

หมายเหตุ: ในปีแรกใบเสร็จที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีจะอยู่ในเล่มกรมธรรม์

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
คุ้มภัยโตเกียวมารีน
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปพลิเคชัน TMLTH Touch Point
 
โดยสามารถเข้า download เอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-670-1400
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ - นามสกุล
 • วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท
Generali
– ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านแอปพลิเคชัน GEN365
– ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่าน Line : Generali Thailand Line Official
โดยสามารถเข้า download เอกสารด้วยตนเอง ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2567
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1394
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด, อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับบริษัท
วิริยะประกันภัย

– แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเบี้ยประกันสุขภาพ 2566  >> https://eservice.viriyah.co.th/taxconsent/                        – ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย >> https://taxdeduct.viriyah.co.th/TAXDeductionDownload/ (สามารถดาวน์โหลดได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

– ตรวจสอบสิทธิ์การลดหย่อนภาษีที่บริษัทฯ >> https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2                          

การใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ กรณีลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา สำหรับผู้มีภาษีเงินได้ รวมถึงบิดา-มารดาของคู่สมรสผู้มีภาษีเงินได้

ข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อเข้าใช้งาน :แบบฟอร์มลดหย่อนภาษี บิดา-มารดา, สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกรมธรรม์, สำเนาบัตรประชาชนของบุตรที่เป็นผู้ชำระเบี้ยให้บิดามารดา                                     – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี บิดา-มารดา >> คลิก

– แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเบี้ยประกันสุขภาพ 2566 สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา >> https://eservice.viriyah.co.th/taxconsent/                                            – ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย >> https://taxdeduct.viriyah.co.th/TAXDeductionDownload/ (สามารถดาวน์โหลดได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

– ตรวจสอบสิทธิ์การลดหย่อนภาษีที่บริษัทฯ >> https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2                          

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-422-8888 หรือ E-mail: ah_cs@viriyah.co.th

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
 
พรูเด็นเชียล
บริษัทประกันจะเริ่มจัดส่งให้ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหายังไม่ได้รับเอกสาร ติดต่อ 1621
บริษัทประกันจะเริ่มจัดส่งให้ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
แอลเอ็มจีประกันภัย บริษัทประกันดำเนินการจัดส่ง SMS ในส่วนของ Link สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอลดหย่อนภาษี ของปี 2566 ให้กับทางผู้เอาประกันภัย ตามข้อมูลที่ให้ไว้กับบริษัท  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-648-6272 หรือ 1790

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
แอกซ่าประกันภัย

– แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2566  >>   https://direct.axa.co.th/taxExemption  ภายในวันที่ 16 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2566                                                                                           

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-118-8111

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด