วิธีการรับเอกสารลดหย่อนภาษี 2563

บริษัทประกันภัย วิธีการขอรับเอกสาร ข้อมูลที่ต้องเตรียม
เพื่อเข้าใช้งาน
Viriyah
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย คลิก
หมายเหตุ: กรมธรรม์ชำระแบบรายเดือนสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2563 คลิก
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-660-1216 , 02-422-8888
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขที่กรมธรรม์
AIA
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย คลิก
แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2563
คลิก
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1581
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
Bankok Insurance
แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีประจำปี 2563 และรอรับเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางอีเมลตามที่แจ้งความประสงค์ คลิก
หมายเหตุ: ในกรณีที่ไม่มีอีเมลในการรับเอกสารรับรองการชำระเบี้ย ประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่ 02-285-8000
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
BBK Insurance
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย คลิก
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านแอปพลิเคชัน BLA HAPPY Life
IOS  Android
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-777-8888 , 02-777-8000
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ
Thai life
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
ผ่านแอปพลิเคชัน Thai Life Insurance และทางบริษัทประกันจะมีส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์
IOS  Android
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1124
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • วัน/เดือน/ปีเกิด
 • เลขที่กรมธรรม์
lmg
แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี 63 คลิก
และทางบริษัทประกันจะทำการส่งให้ทาง SMS ภายใน 15 วัน
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 02-648-6272
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ - นามสกุล
prudential
แจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ประจำปี 63
ผ่าน LINE Official Prudential Thailand  LINE
 
หรือผ่านระบบ PRUconnect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1621
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
dhipaya
ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย คลิก
สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหาการดาวน์โหลดเอกสาร ติดต่อ 1736
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • เบอร์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัท
 • อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด