สมหวัง เงินสั่งได้ | สมหวังกันภัย | ประกันภัยรถยนต์ ONE mini
ประกัน ONE mini ประกัน ONE mini

ประกันภัยรถยนต์ : ประกัน ONE mini

ประกันภัยรถยนต์ ที่ให้คุณอุ่นใจยิ่งกว่า ด้วยความคุ้มครองแบบอัพเกรด
 • ทำได้เลยไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 • คลายความกังวลเมื่อเกิดภัย กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรถชนกับยานพาหนะทางบก (รถชนรถ)
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)
 • เพิ่มความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล และภัยก่อการร้าย
 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณีสูงถึง 1,000,000 บาทต่อคน/ครั้ง

 

( หน่วย : บาท )

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
คุ้มครองรถ
- ความเสียหายต่อตัวรถเนื่องจากการชนยานพาหนะทางบก สูงสุด/ครั้ง 100,000 150,000 200,000
- ภัยน้ำท่วม 20,000 20,000 20,000
คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รวม 5 คน)
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100,000 100,000 100,000
- ค่ารักษาพยาบาล/คน 100,000 100,000 100,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 100,000 100,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายสูงสุด/คน 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- ความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายสูงสุด/ครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
1. รถยนต์ที่เอาประกันภัยสูญหาย 100,000 150,000 200,000
2. ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์
(จำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีถูกโจรกรรมรวมไม่เกินข้อ 1)
20,000 30,000 40,000
3. เงินชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีความเสียหายสูง กรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุที่นอกเหนือจากการชนกับยานพาหนะทางบก และมีค่าเสียหายเกิน 10,000 บาท/อุบัติเหตุ (สูงสุด 2 ครั้ง/ปี) - 5,000 5,000
4. ภัยก่อการร้าย คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
6. ค่าเสียหายส่วนแรก ฟรี ฟรี ฟรี
เบี้ยประกันภัย สำหรับรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล 5,880 7,380 8,490
เบี้ยประกันภัย สำหรับรถกระบะ 6,690 7,890 9,090


เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. รถกระบะน้ำหนักตัวรถไม่เกิน 3 ตัน อายุไม่เกิน 15 ปี
 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง อายุไม่เกิน 15 ปี

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขเป็นไปตามชุดกรมธรรม์ประกัน ONE mini
 2. เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 3. เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของท่านกับเจ้าหน้าที่
 4. การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 5. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 6. บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันเท่านั้น

รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-343-1000