ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 พิเศษ อุ่นใจยิ่งกว่า

ในราคามินิให้คุณอุ่นใจ ด้วยค่าเบี้ยเริ่มต้น 5,880 บาทต่อปี แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน 

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินคู่กรณีสูงถืง 1,000,000 บาท ต่อคน/ครั้ง

คุ้มครองตัวรถและทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถจากการโจรกรรม 

คุ้มครองภัยก่อการร้ายและน้ำท่วม 

ไม่เก็บค่าเสียหายส้่วนแรก หมดห่วงเมื่อมีการเคลม

 


ความคุ้มครอง

( หน่วย : บาท )

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

แผน 1  แผน 2 แผน 3
คุ้มครองรถ
- ความเสียหายต่อตัวรถเนื่องจากการชนยานพาหนะทางบก สูงสุด/ครั้ง 100,000 150,000 200,000
- ภัยน้ำท่วม 20,000 20,000 20,000
คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (รวม 5 คน)
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100,000 100,000 100,000
- ค่ารักษาพยาบาล/คน 100,000 100,000 100,000
- การประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 100,000 100,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายสูงสุด/คน 1,000,000 1,000,000 1,000,000
- ความเสียหายต่อชีวิต และร่างกายสูงสุด/ครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000
- ความเสียหายต่อทรัพย์สิน/ครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
1.โจรกรรม      
1.1 รถยนต์ที่เอาประกันภัยสูญหาย 100,000 150,000 200,000
1.2 ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ (จำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีโจรกรรมรวมไม่เกินข้อ 1.1) 20,000 30,000 40,000
2. เงินชดเชยเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีความเสียหายสูง กรณีรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุที่นอกเหนือจากการชนกับยานพาหนะทางบก และมีค่าเสียหายเกิน 10,000 บาท/อุบัติเหตุ (สูงสุด 2 ครั้ง/ปี) - 5,000 5,000
3. ภัยก่อการร้าย คุ้มครอง* คุ้มครอง* คุ้มครอง*
4. มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
5. ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี ไม่มี ไม่มี
6.ความคุ้มครองน้ำท่วมจากภัยธรรมชาติ 20,000 20,000 20,000
เบี้ยประกันภัย สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5,880 7,380 8,490
เบี้ยประกันภัย สำหรับรถกระบะ 6,690 7,890 9,090

*ความคุ้มครองสูงสุดไม่เกินแผนความคุ้มครองรถที่เลือก


เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. รถกระบะน้ำหนักตัวรถไม่เกิน 3 ตัน อายุไม่เกิน 15 ปี
  2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง อายุไม่เกิน 15 ปี

*กรณีอายุรถตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป รับประกันภัยเฉพาะแผน 1 เท่านั้น

หมายเหตุ
1.โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกัน ONE mini
2.เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3.เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาตรวจสอบทุนประกัน
4.การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6.บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย

รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด