สมหวัง เงินสั่งได้ | สมหวังกันภัย | ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ ACI
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ ACI ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ ACI

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ : ACI

ขับขี่อุ่นใจ ในทุกเส้นทาง

  • พิเศษ เงินปลอบขวัญ 2,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยกรณีรถชนรถไม่ว่าจะถูกหรือผิด สูงสุด 2 ครั้ง /ปีกรมธรรม์
  • เงินชดเชยรายวันเนื่องจากอุบัติเหตุทั้งในและนอกรถยนต์ที่เอาประกันภัยสูงถึง 30 วัน
  • ซื้อ 1 คุ้มครองถึง 7 คน
  • คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
  • ค่าเบี้ยเริ่มต้น 3.xx บาท/วัน

 

ความคุ้มครอง ผลประโยชน์
1.ชดเชยรายได้รายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)  
กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไปภายนอกรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ (สำหรับผู้เอาประกันภัย) 2,000 บาท/วัน
กรณีประสบอุบัติเหตุภายในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัยภัย, ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร รวมไม่เกิน 7 คน) 4,000 บาท/คน/วัน
2. เงินปลอบขวัญเนื่องจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ชนกับพานพาหนะทางบก (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 2,000 บาท/ครั้ง
3. คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยต่อตัวรถอย่างชัดเจน และแจ้งความเป็นหลักฐาน (จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี กรมธรรม์ประกันภัย) 20,000 บาท
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)


เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. รับประกันเฉพาะ รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  2. ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 18-70 ปี และเป็นเจ้าของหรือครอบครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง จะเป็นไปตามเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น
รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-343-1000