ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์การใช้รถ

ขับขี่อุ่นใจในทุกเส้นทางกับประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ รับเงินปลอบขวัญสำหรับผู้เอาประกันภัยกรณีรถชนรถ

 

พิเศษ เงินปลอบขวัญ 2,000 บาท เบี้ยประกันเพียง 7.xx บาท/วัน

ชดเชยรายได้รายวันสูงถึง 30 วัน

ซื้อ 1 คุ้มครองถึง 7 คน

คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินในรถ

 


ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์

1.ชดเชยรายได้รายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)  
- กรณีประสบอุบัติเหตุทั่วไปภายนอกรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ (สำหรับผู้เอาประกันภัย) 2,000 บาท/วัน
- กรณีประสบอุบัติเหตุภายในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ (ผู้เอาประกันภัยภัย, ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร รวมไม่เกิน 7 คน) 4,000 บาท/คน/วัน
2. เงินปลอบขวัญเนื่องจากรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ชนกับพานพาหนะทางบก (สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) 2,000 บาท/ครั้ง
3. คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งเกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยต่อตัวรถอย่างชัดเจน และแจ้งความเป็นหลักฐาน (จ่ายตามจริง ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี กรมธรรม์ประกันภัย) 20,000 บาท

 


เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. รับประกันเฉพาะ รถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  2. ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 18-70 ปี และเป็นเจ้าของหรือครอบครองรถยนต์คันที่เอาประกันภัย
  3. รายละเอียดความคุ้มครอง จะเป็นไปตามเอกสารสรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น

หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
4.บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย
5.การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด