ใบขับขี่หมดอายุ

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องทำอย่างไรบ้าง

ในชีวิตประจำวันของเรา ใบขับขี่ถือเป็นเอกสารที่สำคัญไม่แพ้บัตรประชาชนเลยครับ เพราะเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าพี่มีความรู้ และความสามารถในการขับขี่ ถ้าเราเกิดเหตุ ใบขับขี่หมดอายุแบบไม่รู้ตัว แบบลืม!!   เจองี้ต้องทำไงดี ต้องต่อใบขับขี่ที่ไหน ? บทความนี้น้องสมหวังจะมาแนะนำขั้นตอนต่อใบขับขี่หมดอายุที่จะช่วยให้พี่ ๆ ต่อใบขับขี่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น พร้อมตอบข้อสงสัย ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ? ค่าปรับใบขับขี่หมดอายุ ต้องจ่ายเท่าไหร่ ? กรณีใบขับขี่หมดอายุภายใน 1 ปี หรือเกิน 1 ปี ต้องทำยังไง ?

โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ ?

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

สำหรับเงื่อนไขในการต่อใบขับขี่จะแบ่งออกเป็น 3 กรณีด้วยกันครับ ได้แก่ 

 • กรณีใบขับขี่หมดอายุภายใน 1 ปี 
 • กรณีใบขับขี่หมดอายุภายใน 1 ปี 
 • กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี 
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

1.กรณีใบขับขี่หมดอายุภายใน 1 ปี

ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุภายใน 1 ปี สามารถต่อใบขับขี่ก่อนล่วงหน้าได้ 3 เดือนครับ โดยสามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมงและไปต่อใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกได้เลย จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการต่ออายุเท่านั้น และจะต้องเตรียมเอกสารต่อใบขับขี่ ดังนี้

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบขับขี่ฉบับเดิมที่หมดอายุ
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

กรณีต่อใบขับขี่จาก 2 ปีเป็น 5 ปี ใช้ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

2.กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี

หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เราจะต้องสอบข้อเขียนใหม่ ผ่านระบบ E-exam อีกครั้งครับ โดยจะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า 90% หรือต้องตอบถูกมากกว่า 45 ข้อจาก 50 ข้อ หากสอบไม่ผ่านจะต้องเข้ารับการทดสอบใหม่อีกครั้ง

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบขับขี่ฉบับเดิมที่หมดอายุ
 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

กรณีต่อใบขับขี่จาก 2 ปีเป็น 5 ปี ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

ขั้นตอนการสอบ

 • ยื่นเอกสาร ได้แก่ ใบขับขี่ที่หมดอายุ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
 • ทดสอบสมรรถนะการขับขี่ ได้แก่ ทดสอบตาบอดสี, ทดสอบการมองทางกว้างและทางลึก และทดสอบการเหยียบเบรก
 • เข้ารับการอบรม โดยสามารถอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งจะต้องบันทึกผลการอบรมจำนวน 2 ชั่วโมงไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบก
 • สอบข้อเขียนใหม่ผ่านระบบ E-Exam จำนวน 50 ข้อ ต้องผ่าน 45 ข้อ
 • จ่ายค่าธรรมเนียม 505 บาท และรอรับบัตรกลับบ้านได้เลย
สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

3.กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี เราต้องสอบใบขับขี่ใหม่ทั้งหมด โดยต้องสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบข้อเขียน พูดง่าย ๆ ก็คือเหมือนกับการทำใบขับขี่ใหม่นั่นเอง หากจำไม่ได้ว่าการต่อใบขับขี่ครั้งแรก ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก็สามารถอ่านบทความที่น้องสมหวังเขียนไว้ได้นะคร้าบ

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

ต้องสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติใหม่

 • ยื่นเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์
 • ทดสอบสมรรถนะการขับขี่เบื้องต้น ได้แก่ ทดสอบตาบอดสี ทดสอบการมองทางลึกและทางกว้าง ทดสอบเหยียบเบรก
 • เข้าอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร และทฤษฎีการขับรถ โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ที่กรมการขนส่ง
 • ทำข้อสอบผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ โดยจะต้องได้คะแนน 45 คะแนนจึงจะถือว่าผ่าน หากไม่ผ่านสามารถมาสอบใหม่ได้ภายใน 90 วัน
 • สอบภาคปฏิบัติ โดยจะสอบทั้งหมด 3 ท่าขับ ได้แก่ การเดินหน้าและถอยหลัง การจอดรถเทียบทางเท้าโดยไม่ให้เกินป้ายหยุด และการถอยหลังเข้าซองโดยใช้ไม่เกิน 7 เกียร์
 • เมื่อสอบผ่านแล้วจะจ่ายค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ใบขับขี่รถชนิดชั่วคราว (สำหรับคนที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์) 2 ปี ค่าธรรมเนียม + คำขอ มีค่าใช้จ่ายรวม 205 บาท
  • ใบขับขี่  5 ปี ค่าธรรมเนียม + คำขอ 
  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายรวม 505 บาท 
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายรวม 255 บาท 
  • ใบขับขี่ 3 ปี ค่าธรรมเนียม + คำขอ 
  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายรวม 305 บาท 
  • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายรวม 155 บาท 
  • ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบัตรพลาสติก (Smart Card) 100 บาท 
 • รอรับใบขับขี่กลับบ้านได้เลย
สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

ใบขับขี่หมดอายุโดนค่าปรับเท่าไหร่?

การขับรถยนต์ หรือยานพาหนะอื่น ๆ โดยที่ใบขับขี่หมดอายุ เป็นการละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

สรุปบทความ

หากใบขับขี่หมดอายุ น้องสมหวังแนะนำว่าควรดำเนินการต่อใบขับขี่ใหม่โดยเร็วที่สุด อย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดครับ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับหรือมีความผิดทางกฎหมายนะ คราวนี้เราก็รู้วิธีต่อใบขับขี่กันไปแล้ว และถ้าถ้าพี่มีเล่มทะเบียนรถ มองหาเงินด่วนก็เอามาแลกเงินกับสมหวัง เงินสั่งได้นะครับ จะเป็นรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถบิ๊กไบค์ รถบรรทุกแบบมีหางพ่วง ฯลฯ สามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือจะแอดไลน์มาคุย @Somwang หรือโทรสอบถามด่วน 02-123-4000 ใด ๆ น้องสมหวังขอย้ำก่อนว่า ถ้าคิดจะกู้สินเชื่อก็อยากให้พี่ ๆ คำนวณก่อนว่ากู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไหว ถ้าจ่ายคืนไม่ได้จะมีผลเสียน้องสมหวังเป็นห่วงนะครับ

บทความล่าสุด

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด