รวมมาให้แล้ว ข้อสอบใบขับขี่ เตรียมพร้อมก่อนลงสนาม

รวมมาให้แล้ว ข้อสอบใบขับขี่ เตรียมพร้อมก่อนลงสนาม

การได้รับใบขับขี่ ไม่เพียงแค่เป็นการรับรองความสามารถในการขับขี่รถ แต่ยังเป็นการทดสอบความเข้าใจในกฎหมาย และความปลอดภัยในการขับขี่ที่เป็นไปได้มากที่สุด ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเราจะได้สามารถตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ 

ใครที่กลัวว่าจะสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องกังวล วันนี้น้องสมหวังได้รวมข้อสอบใบขับขี่ แต่ละหมวดมาไว้ให้แล้ว เพื่อทุก ๆ คนจะได้เตรียมพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง จะมีข้อสอบใบขับขี่เกี่ยวกับอะไรบ้าง ? เกณฑ์ในการทำข้อสอบใบขับขี่ ใช้เกณฑ์อะไรบ้าง ? ไปดูกันเลยครับ

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ข้อสอบใบขับขี่มีกี่หมวด

ข้อสอบใบขับขี่สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ 50 ข้อด้วยกันครับ เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจของผู้สมัครในด้านต่าง ๆ ของกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย ได้แก่

 • หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
 • หมวดป้ายแนะนำ
 • หมวดมารยาทและจิตสำนึก
 • หมวดเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
 • หมวดเครื่องหมายพื้นทาง
 • หมวดป้ายบังคับ
 • หมวดป้ายเตือน
รวมมาให้แล้ว ข้อสอบใบขับขี่ เตรียมพร้อมก่อนลงสนาม
วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

เกณฑ์ในการทำข้อสอบใบขับขี่

เกณฑ์ในการทำข้อสอบใบขับขี่ในปี 2567 มีข้อกำหนดตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยทั่วไปมักจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับ

 • จำนวนข้อสอบ : ข้อสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎีมีทั้งหมด 50 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ผ่านระบบ E-exam
 • คะแนนผ่าน : ผู้สอบจะต้องทำข้อสอบให้ได้คะแนน 45 ข้อขึ้นไป หรือทำได้ 90% ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่านภาคทฤษฎี
 • เนื้อหาข้อสอบ : ข้อสอบใบขับขี่จะครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ เช่น กฎและข้อบังคับ, สัญญาณจราจร, ความปลอดภัยในการขับขี่, การใช้ถนน และความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับรถ
 • ภาคปฏิบัติ : นอกจากการทดสอบภาคทฤษฎีแล้ว ผู้สอบยังจำเป็นต้องผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติด้วยการขับขี่รถในสถานการณ์จริง

เวลาในการทำข้อสอบ : การทำใบขับขี่จะใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน วันแรกจะเป็นการอบรมในภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง และในวันที่ 2 จะเป็นการสอบภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง และการขับรถในสถานการณ์จริง

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย

ตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ 2567 พร้อมเฉลยในหมวดต่าง ๆ น้องสมหวังคัดมาให้แล้ว จะเป็นข้อสอบแนวไหนบ้าง ไปดูกันเลย

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

1.หากคุณขับรถในเลนขวาสุด และต้องการเปลี่ยนเลนเพื่อเตรียมเลี้ยวซ้าย คุณควรทำอย่างไร ?

 • A. เปลี่ยนเลนทันทีโดยไม่ต้องให้สัญญาณ
 • B. ให้สัญญาณและรอจนกว่าจะปลอดภัยก่อนเปลี่ยนเลน
 • C. เพิ่มความเร็วเพื่อเปลี่ยนเลนอย่างรวดเร็ว
 • D. เปลี่ยนเลนโดยไม่ต้องระวังรถคันอื่น

เฉลย : B. ให้สัญญาณและรอจนกว่าจะปลอดภัยก่อนเปลี่ยนเลน


2.ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ คุณควรทำอย่างไร ?

 • A. ขับรถหนีจากที่เกิดเหตุทันที
 • B. หยุดรถและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • C. ขับรถไปอย่างช้าๆ ไม่แจ้งใคร
 • D. หยุดและย้ายผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุทันที

เฉลย: B. หยุดรถและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ


3.รถยนต์ควรจอดห่างจากทางม้าลายเป็นระยะเท่าใด?

 • A.ไม่ต้องห่าง
 • B.ห่าง 1 เมตร
 • C.ห่าง 5 เมตร
 • D.ห่าง 10 เมตร

เฉลย :  C. ห่าง 5 เมตร

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

1.การเลี้ยวทางบ่อยที่สุดของรถเส้นทางในเมืองเป็นเลี้ยวไปทางใด?

 • A.เลี้ยวซ้าย
 • B.เลี้ยวขวา
 • C.เลี้ยวขึ้นทางสะพาน
 • D.เลี้ยวตรง

เฉลย : A. เลี้ยวซ้าย

2.ความเร็วที่กำหนดให้ขณะผ่านทางรถไฟในเขตเมืองคือเท่าไหร่?

 • A.30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • B.50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • C.60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • D.90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เฉลย : B. 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

3.ทางบ่งบอกการเลี้ยวหรือแยกทางต้องติดตั้งถูกต้องอย่างไร?

 • A.ก่อนจะถึงทางแยก
 • B.ที่ทางแยก
 • C.หลังจากทางแยก
 • D.ก่อนและที่ทางแยก

เฉลย : B. ที่ทางแยก

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ข้อสอบใบขับขี่หมวดเครื่องหมายพื้นทาง

1.เส้นทางสีขาวที่วาดตามยาวของถนนหมายความว่าอย่างไร ?

 • A.ห้ามเปลี่ยนเลน
 • B.เป็นเส้นบ่งบอกเขตของทางเท้า
 • C.สามารถเปลี่ยนเลนได้
 • D.เป็นเขตจอดรถ

เฉลย : C. สามารถเปลี่ยนเลนได้

2. เส้นทางสีเหลืองที่ตัดกันบนถนนหมายถึงอะไร ?

 • A.ห้ามจอดรถ
 • B.ห้ามแซง
 • C.ห้ามเปลี่ยนเลน
 • D.ห้ามหยุดรถ

เฉลย : D. ห้ามหยุดรถ

3. เส้นแบ่งเลนสีขาวที่มีลักษณะเป็นแบบขีดข่วนหมายความว่าอย่างไร ?

 • A.ห้ามเปลี่ยนเลน
 • B.สามารถเปลี่ยนเลนได้
 • C.เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถฉุกเฉิน
 • D.ห้ามแซง

เฉลย : B. สามารถเปลี่ยนเลนได้

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ข้อสอบใบขับขี่หมวดป้ายบังคับ

1.ป้ายบังคับที่มีรูปวงกลมสีน้ำเงินมีรูปรถยนต์หมายความว่าอย่างไร?

 • A.จำกัดความเร็วสูงสุด
 • B.ห้ามรถยนต์ผ่าน
 • C.เฉพาะรถยนต์สามารถผ่านได้
 • D.จำกัดความเร็วต่ำสุด

เฉลย : C. เฉพาะรถยนต์สามารถผ่านได้

2. ป้ายบังคับที่มีรูปวงกลมสีแดงขอบขาว และมีเส้นทแยงกลางรูปรถบรรทุกหมายความว่าอย่างไร?

 • A.ห้ามรถบรรทุกผ่าน
 • B.ห้ามจอดรถบรรทุก
 • C.จำกัดน้ำหนักรถบรรทุก
 • D.จำกัดความสูงของรถบรรทุก

เฉลย : A. ห้ามรถบรรทุกผ่าน

3. ป้ายบังคับวงกลมสีน้ำเงินที่มีรูปคนเดินเท้าหมายความว่าอย่างไร?

 • A.เป็นทางเดินเท้า
 • B.ห้ามคนเดินเท้าผ่าน
 • C.จำกัดความเร็วในการเดิน
 • D.ป้ายแนะนำสำหรับคนเดินเท้า

เฉลย : A. เป็นทางเดินเท้า

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ข้อสอบใบขับขี่หมวดป้ายเตือน

1.ป้ายเตือนที่มีรูปสัญลักษณ์เด็ก ๆ หมายความว่าอย่างไร?

 • A.เขตโรงเรียน
 • B.เล่นเด็ก
 • C.เด็กข้ามถนน
 • D.เขตปลอดภัยสำหรับเด็ก

เฉลย : A. เขตโรงเรียน

2. ป้ายเตือนที่มีรูปสัญลักษณ์โค้งคดเคี้ยว หมายความว่าอย่างไร?

 • A.ถนนโค้ง
 • B.ถนนลาดชัน
 • C.ทางแยก
 • D.ทางเลี้ยว

เฉลย : A. ถนนโค้ง

3. ป้ายเตือนที่มีรูปสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงและรถสองคัน หมายความว่าอย่างไร?

 • A.จุดที่รถสามารถแซงได้
 • B.จุดที่รถไม่ควรแซง
 • C.ทางลาดชัน
 • D.จุดทางร่วม

เฉลย : B. จุดที่รถไม่ควรแซง

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ข้อสอบใบขับขี่หมวดป้ายแนะนำ

1.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

 • A. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง/ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
 • B.ขับรถให้ช้าลง.ให้เลี้ยวขวา
 • C.ขับรถไปทางด้านขวา ให้เลี้ยวซ้าย
 • D.เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเลี้ยวซ้าย

เฉลย : A. ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง/ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด

2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

 • A.เพิ่มความระมัดระวัง.และห้ามแซง
 • B.ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
 • C.เพิ่มความระมัดระวัง.ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
 • D.ขับรถให้ช้าลง.ขับรถคร่อมเส้นได้

เฉลย : B. ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้

3.เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร ?

 • A.เขตหยุดรถ
 • B.เขตหยุดรับ-ส่ง
 • C.เขตปลอดภัย
 • D.เขตจอดรถ

เฉลย : D. เขตปลอดภัย

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

ข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถ

1.น้ำมันเครื่องเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษารถ ควรทำอย่างไรเพื่อตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอย่างถูกต้อง?

 • A.ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องขณะที่เครื่องยนต์เปิดตัวหน่วง
 • B.ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องขณะที่เครื่องยนต์ปิดตัว
 • C.ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
 • D.ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องขณะที่รถยนต์อยู่ในท่าทางตั้งขณะจอด

เฉลย: A. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องขณะที่เครื่องยนต์เปิดตัวหน่วง

2. ถ้าคุณสังเกตเห็นน้ำมันรั่วจากรถของคุณ คุณควรทำอย่างไร?

 • A.นำรถไปซ่อมทันที
 • B.รอจนกว่ารถจะหมดน้ำมัน
 • C.เติมน้ำมันเพิ่ม
 • D.ขับรถต่อไปจนกว่าจะไปถึงปั๊มน้ำมัน

เฉลย: A.  นำรถไปซ่อมทันที

3. สิ่งสำคัญที่ควรตรวจสอบอยู่เสมอก่อนการขับขี่คืออะไร?

 • A.ระดับน้ำมันเครื่อง
 • B.ความดันลมยาง
 • C.น้ำในถังน้ำหล่อเย็น
 • D.ถูกทุกข้อ

เฉลย: D. ถูกทุกข้อ

วิธีดูดวงเลขที่บ้านมงคล

สรุปบทความ

การสอบใบขับขี่เป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบความรู้และความสามารถของเราในการขับขี่ และการเตรียมตัวทำข้อสอบใบขับขี่ ให้ดีจะช่วยให้เราผ่านการสอบได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย หลังจากได้รับใบขับขี่แล้ว อย่าลืมทำตามกฎหมายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยขณะขับขี่ และอย่าลืมเสริมความอุ่นใจด้วยการทำประกันภัยรถยนต์ ที่จะช่วยให้ทุกคนมั่นใจระหว่างขับขี่ ดูแลเราจากความเสียหายที่ไม่คาดคิด ด้วยความหวังดีจากน้องสมหวังครับ

บทความสมหวัง เงินสั่งได้

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด