เอกสารโอนรถต้องเตรียมอะไรบ้าง

คิดจะโอนรถ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สวัสดีครับ กำลังหาข้อมูลการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของจากเจ้าของเก่า (ผู้ขาย) ไปเป็นชื่อเจ้าของใหม่ (ผู้ซื้อ) และอยากรู้ว่าการโอนรถจะต้องทำยังไงบ้าง ต้องเตรียมตัวเบื้องต้นยังไง การโอนรถจะยุ่งยากหรือเปล่านะ ก่อนจะไปถึงขั้นตอนเตรียมเอกสาร น้องสมหวังขอแนะนำประเภทของการโอนกรรมสิทธิ์รถแบบ โอนตรง และ โอนลอย ว่าแต่ 2 แบบนี้แตกต่างกันยังไง พี่ ๆ ที่กำลังจะโอนรถต้องอ่านครับ 

1. ประเภทการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของ

  • การโอนตรง หรือ การโอนกรรมสิทธิรถโดยตรง การโอนรถเปลี่ยนเจ้าของประเภทนี้ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเดินทางไปทำการโอนรถต่อหน้านายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งในจังหวัดที่รถคันนั้นจดทะเบียน เช่น รถจดทะเบียนจังหวัดชลบุรีก็ต้องเดินทางไปจังหวัดนั้นด้วยกัน โดยรถ คันนั้นจะต้องมีสภาพตรงกับที่ระบุในใบคู่มือจดทะเบียนรถ ถ้าไม่ตรงต้องไปปรับข้อมูลก่อน ต้องย้ำว่า การโอนกรรมสิทธิ์รถจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท 

  • การโอนลอย การคนใดคนหนึ่งไม่ว่างไปขนส่งพร้อมกันก็ต้องโอนลอย โดยปกติเจ้าของเก่าจะทำเอกสารโอนลอยเอาไว้ก่อน เพื่อให้คนเจ้าของใหม่ไปทำเรื่องโอนรถ หรือส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายรถมือสอง

ทำความเข้าใจประเภทการโอนรถเปลี่ยนเจ้าของเรียบร้อย เรามาดูเอกสารโอนรถที่ต้องเตรียมกันครับผม 

2. เอกสารโอนรถ

ในส่วนเอกสารการโอนรถที่จะต้องเตรียมให้ครบก่อนไปโอนรถ มีดังนี้

  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ    ผู้มีอำนาจลงนาม
  • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  • (กรณีโอนรับมรดก) สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา
  • แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
  • (กรณีโอนลอย) หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบกรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

ทุกครั้งที่เซ็นเอกสารสำเนาถูกต้องเมื่อเราจะต้องโอนรถ ต้องระบุว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน ……………. เท่านั้น" อย่าลืม ระบุป้ายทะเบียนรถที่ทำการซื้อขายด้วยนะครับ

3. เอกสารพร้อมต้องโอนรถที่ไหน

รู้แล้วว่าการโอนรถต้องใช้อะไรบ้าง มาถึงขั้นตอนการโอนรถยนต์เปลี่ยนเจ้าของต้องไป ‘สำนักงานขนส่ง’ เช่น สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

4. ขั้นตอนโอนรถเปลี่ยนเจ้าของ

กรณีรถมีการดัดแปลงเพิ่มเติมต้องนำรถเข้าตรวจสภาพรถยนต์ ยกเว้นกรณีโอนเปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบรถ ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมที่งานทะเบียนรถ รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผนป้ายทะเบียนรถ เพียงเท่านี้...การโอนรถเปลี่ยนเจ้าของเป็นอันเสร็จพิธี

ต้องการเงินด่วน มีเล่มทะเบียน มีรถก็แลกเงินได้

ทำความเข้าใจโอนรถเปลี่ยนเจ้าของและเตรียมเอกสารการโอนรถครบจบแล้ว น้องสมหวังจะบอกว่าถ้าเลือกกู้สินเชื่อทะเบียนรถกับสมหวังนั้นไม่ต้องโอนเล่ม ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน* หวังเท่าไหร่ก็ทักมา 02-123-4000 หรือ ทักไลน์ @somwang  มาได้ครับผม 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก, carro.co

*หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่าง ๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท

บทความนี้..พี่น่าจะชอบ

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด