เงินสั่งง่าย ได้หลักแสน ที่สมหวัง เงินสั่งได้

ทุกความหวังก็เป็นจริงได้ อาชีพไหนก็กู้ได้ ขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ อนุมัติง่าย ไม่ต้องโอนเล่ม ทราบผลอนุมัติใน 2 ชั่วโมง ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ติดเครดิตบูโรอยู่ก็ขอสินเชื่อได้ กู้ง่ายได้เงินหลักแสน ผ่อนชำระหลักพันบาท ผ่อนสั้นก็หมดไว ผ่อนยาวก็สบายใจ มีเงินเมื่อไหร่ก็มาโปะปิดบัญชีได้ไม่เสียค่าปรับ 
สมัครสินเชื่อ
กรอกข้อมูลสมัคร
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถบนเว็บไซต์

รอติดต่อกลับ
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งรายละเอียด

อนุมัติรับเงินเลย
รู้ผลอนุมัติใน 2 ชั่วโมง
รับเงินไวใน 20 นาที*

ระยะเวลาแคมเปญ : วันนี้ถึง 30 ก.ย. 2564

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • จะต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • เล่มทะเบียนตัวจริง 
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3) 
 • รถเพื่อตรวจสภาพ 

เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก อายุรถรวมผ่อน ไม่เกิน 25 ปี ส่วนรถจักรยานยนต์ อายุไม่เกิน 15 ปี 
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ 
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคาร/บริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน 
 • การคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก 
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้ 
 • การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ค้างชำระ 
 • กรณีติดไฟแนนซ์อยู่ เรารับปิดให้ หากผ่อนมาเกินครึ่งของสัญญา จะต้องสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อทำการขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถดังกล่าว 

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ

 • ระยะเวลาร่วมแคมเปญ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด