สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สั่งง่าย ได้ไว สมหวังได้ทุกอาชีพ

มองหาเงินด่วน..สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ มีรถ มีเล่มทะเบียนก็สมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถได้ อนุมัติไว สมหวังจัดให้ครับ

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • จะต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

แคมเปญสั่งง่าย ได้ไว คืออะไร

แคมเปญ “สั่งง่าย ได้ไว สมหวังได้ทุกอาชีพ” ออกมาเพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถยื่นขอ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถของธนาคารทิสโก้ ผ่านสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ทุกสาขา

รวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ ไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพใด เพียงแค่มีรถมีเล่มทะเบียนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ที่อายุการใช้งานรวมระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 25 ปี สามารถเข้ามาสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ที่สมหวัง เงินสั่งได้ ได้ทุกสาขา โดยเงื่อนไขและการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารทิสโก้กำหนด อัตราดอกเบี้ย 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว


ติดเครดิตบูโร กู้สินเชื่อรถแลกเงินได้หรือไม่ 

ข้อมูลเครดิตบูโร เป็นข้อมูลสินเชื่อ และประวัติการชำระสินเชื่อของลูกค้าทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการชำระหนี้ของแต่ละบุคคล โดยการพิจารณาการอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ดังนั้น ต่อให้มีประวัติในเครดิตบูโร ก็กู้สมหวังได้นะครับ ถ้าพี่ ๆ มีรถ มีเล่มทะเบียนรถอยู่ก็สามารถยื่นกู้ ที่สมหวัง เงินสั่งได้ด้วยขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถอนุมัติง่าย ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ไม่ขอเอกสารเยอะจึงไม่วุ่นวาย รับเงินสดไปใช้เป็นทุนสำรองในตอนจำเป็น หรือจะนำไปปิดหนี้ก็ได้ โดยรถของพี่ ๆ ก็ยังมีไว้ใช้หาเงินตามปกติครับ รถไม่ต้องจอด รับเงินไปกอดเลยครับ 

และอยากจะบอกพี่ ๆ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ หลังจากได้เงินก้อนแล้ว ขอให้นำเงินไปใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับ อย่านำเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่าย ด้วยรักและห่วงใยจากสมหวัง เงินสั่งได้ครับผม


วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถ คำนวนอย่างไร

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate)

ตัวอย่าง 
วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% ต่อเดือน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย Effective Rate 12.64155% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน  

ค่างวด   
= ( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด 
=  (100,000 + (100,000 x 0.59% x 60))/60 
=  2,257 บาท ต่อเดือน


เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • เล่มทะเบียนตัวจริง 
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3) 
 • รถเพื่อตรวจสภาพ 

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก อายุรถรวมผ่อน ไม่เกิน 25 ปี
 • รถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 12 ปี
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคาร/บริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน
 • การคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้
 • การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ค้างชำระ

หมายเหตุ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ย 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อัตราดอกเบี้ย 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด