กรุณากรอกข้อมูลของคุณและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่าง 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกับบริษัทในกลุ่มธนาคารทิสโก้มาก่อน หรือเคยใช้บริการและปิดบัญชีไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลจากทางสาขาที่ทำการสมัคร หรือภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดแคมเปญโดยบริษัทจะเป็นผู้ทำการจัดส่งของกำนัลให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
  • กรณีที่ชื่อของผู้ได้รับการแนะนำ มีการแนะนำซ้ำ ทางบริษัทจะพิจารณาการแจ้งใช้สิทธิ์ที่ได้รับก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน ทอนเป็นเงินสด หรือมอบโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาของกำนัลตามที่แจ้งไว้ให้ท่านได้ บริษัทขอเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้ในภายหลัง
  • พนักงานหรือตัวแทน (Agent) ที่ส่งสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ และสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • ทางบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อกับผู้ให้บริการได้โดยตรง
  • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด