สมหวังกันภัย ขอท้าสู้ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ "ถูกกว่า มาเอาเงินคืน"

หากคุณได้รับข้อเสนอประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาที่ดีกว่า ภายใต้ความคุ้มครองและเงื่อนไขเดียวกัน เรายินดีคืนเงินส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัยให้ท่านทันที

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์การรับค่าเบี้ยประกันส่วนต่างคืน

1. แคมเปญนี้ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ (ไม่เป็นลูกค้าปีต่ออายุประกันในกลุ่มทิสโก้) ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่าน “สมหวัง เงินสั่งได้” และชำระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งจำนวน (แบบรายปี) หรือ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวด (แบบแบ่งชำระ) ตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด  

2. บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่ บมจ.วิริยะประกันภัย , บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ , บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย ,บมจ.เมืองไทยประกันภัย และ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

3. รถยนต์ที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ป้ายแดง) ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้

4. ต้องยื่นคำขอแบบพิจารณาคืนค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภายใน 15 วันหลังจากตกลงทำประกัน และต้องไม่เกินวันเริ่มต้นคุ้มครอง

5. ข้อปฎิบัติในการใช้สิทธิ์

5.1 เตรียมเอกสารใบเสนอราคาประกันภัยที่ออกและลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทตัวจริง ยื่นประกอบการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับทางสมหวังเงินสั่งได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ขอรับข้อเสนอที่ดีกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ระบุวันที่ออกเอกสารล่วงหน้าก่อนวันคุ้มครองไม่น้อยกว่า 15 วัน

(2) มีเลขที่ใบเสนอราคา

(3) มีชื่อบริษัทผู้ออกใบเสนอราคา

(4) ข้อมูลรถยนต์เหมือนกัน เช่น ทะเบียนรถยนต์, ยี่ห้อ, รุ่น, ปีรถ

(5) เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองที่เทียบเท่าหรือมากกว่า ดังนี้

· บริษัทผู้รับประกันภัยที่เข้าร่วมแคมเปญ และเป็นบริษัทเดียวกัน

· ค่าเบี้ยประกันภัยรายปีน้อยกว่า

· ทุนประกันภัยต้องเท่ากันหรือมากกว่า

· ความคุ้มครองอื่นๆ ต้องเท่ากันหรือมากกว่า

· ประเภทกรมธรรม์ แบบระบุชื่อ หรือไม่ระบุชื่อ เหมือนกัน

· ระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครอง และสิ้นสุดกรมธรรม์ เท่ากัน

· ค่าเสียหายส่วนแรกเท่ากันหรือมากกว่า (ถ้ามี)

· การจัดซ่อมประเภทเหมือนกัน (ซ่อมศูนย์/ซ่อมอู่)

· เงื่อนไขการชำระเงินเหมือนกัน

5.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเอาประกันภัย

5.3 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (การณีเข้าเงื่อนไขคืนเงินส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัย)

6. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน จะทำการตรวจสอบและกรณีพบว่าท่านได้รับข้อเสนอราคาที่ถูกกว่าของ “สมหวัง เงินสั่งได้” โดยมีความคุ้มครองและเงื่อนไขเดียวกัน ทางบริษัทจะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

7. กรณีที่ “สมหวัง เงินสั่งได้” ไม่สามารถเสนอประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาที่เทียบเท่าหรือดีกว่าได้ ภายใต้เงื่อนไขและความคุ้มครองเดียวกัน “สมหวัง เงินสั่งได้” จะดำเนินการคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระมาทั้งหมด และแจ้งยกเลิกประกันภัยภายใน 5 วันทำการ  

8. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันของบริษัทได้ ​

9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด