สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สำหรับข้าราชการวัยเกษียณที่มองหาเงินก้อนสำหรับใช้จ่าย สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ โดยสมหวัง เงินสั่งได้ ชำระค่างวดน้อย ให้วงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด เอาไว้ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายฉุกเฉิน ซื้อบ้าน หรือใช้เป็นเงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อ
วงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
เงินกู้ข้าราชการบำนาญของสมหวัง เงินสั่งได้ สูงสุด 360 เดือน

รับเงินไว ภายใน 1 วัน
รับเงินไว ภายใน 1 วันทำการ หลังทราบผลอนุมัติ

สมัครสินเชื่อข้าราชการบำนาญใน 3 ขั้นตอน

1.สมัครสินเชื่อ

กรอกรายละเอียด
ให้สมหวังติดต่อกลับ

 

2.รอติดต่อกลับ

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เพื่อแนะนำรายละเอียด

 

3.ยื่นเอกสาร

เตรียมเอกสาร
ไปที่สาขาสมหวังใกล้บ้าน

 

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

  • มีสัญชาติไทย 
  • เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
  • อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 90 ปี
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารทิสโก้กำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้

รายละเอียดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.5% - 6.15% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารทิสโก้ เท่ากับ 8.15% ต่อปี (ณ 15 ก.พ. 67)
โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

คำถามพบบ่อย

สินเชื่อสำหรับข้าราชการบำนาญคืออะไร ?

เป็นสินเชื่อสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญที่มีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดโดยสินเชื่อนี้จะใช้หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ สมหวัง เงินสั่งได้ เราให้วงเงินกู้สูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด


สินเชื่อสำหรับข้าราชการบำนาญเหมาะกับใคร ?

เป็นสินเชื่อเงินด่วนสำหรับข้าราชการเกษียณแล้วและได้รับเงินแบบบำนาญเท่านั้น เป็นสินเชื่อเงินด่วนดอกเบี้ยต่ำ รับเงินไวภายใน 1 วันทำการ หลังทราบผลอนุมัติ จึงเหมาะกับข้าราชการบำนาญที่ต้องการเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล เป็นเงินทุนการศึกษาของลูกหลาน หรือจะรวมหนี้เป็นก้อนเดียวลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแพง ๆ เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณสุขสมหวังดั่งใจ


สินเชื่อข้าราชการบำนาญดียังไง ? 

สินเชื่อข้าราชการบำนาญเป็นเงินกู้สำหรับข้าราชการเกษียณอายุที่ใช้เพียงหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ก็สามารถขอสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญที่สมหวัง เงินสั่งได้


วงเงินกู้สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญประเมินอย่างไร ? 

ช่วยประกอบการพิจารณาครับ สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ เราดูจากหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด เช่น หนังสือรับรองสิทธิ์ฯ ระบุว่ามีวงเงิน 300,000 บาท ก็จะได้รับวงเงินสูงสุด 300,000 บาท (คิดเป็น 100% ของบำเน็จตกทอด) 


อยากรู้วงเงินจะได้เท่าไหร่ ต้องดูได้ที่ไหน ?

หากสนใจต้องการทราบวงเงินกู้สูงสุดของสินเชื่อข้าราชการบำนาญปรึกษาสมหวัง เงินสั่งได้ กรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับเพื่อแนะนำข้อมูลตารางผ่อนชำระค่างวดได้ครับ สมหวัง เงินสั่งได้ ยินดีให้บริการ


หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด