จะชอบขับ หรือชอบซ้อนก็อุ่นใจได้เต็มร้อย ด้วยประกันอุบัติเหตุ Zero Accident

สร้างความอุ่นใจเรื่องอุบัติเหตุง่ายๆ เพียงวันละ 2.xx บาท

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการขับหรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์เต็ม 100% ของทุนประกันภัย 
 • พิเศษกับแบบครอบครัว ค่าเบี้ยคงที่ คุ้มครองคู่สมรส และบุตรไม่จำกัดจำนวน 
 • คุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้
 • สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วย "PA Card"

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*


**บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย คู่สมรส บุตร
(ไม่จำกัดจำนวน)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)      
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 500,000 300,000 150,000
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 300,000 180,000 90,000
- การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 500,000 300,000 150,000
- การก่อการร้าย 500,000 300,000 150,000
- อุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000 600,000 300,000
2. การรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 25,000 25,000 25,000
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือก่อการร้าย (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) 1,000 ต่อวัน 500 ต่อวัน 500 ต่อวัน
4. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมกันทั้งคู่ในเหตุการณ์เดียวกัน 1,000,000 -
เบี้ยประกันภัยรายปี 3,600

 


เงื่อนไขความคุ้มครอง

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1-60 ปี
 2. สามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 3. เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 4. คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 5. บุตร ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งยังมิได้สมรส หรืออายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา

อาชีพที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้

 1. นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น อบต.
 2. ชาวประมง ลูกเรือ
 3. กรรมกร ขนของ คนงานก่อสร้าง งานรื้อถอน ควบคุมรถเครน
 4. อาชีพที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก โรงงานถลุงเหล็ก
 5. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวัตถุระเบิด คนงานเหมืองแร่
 6. อาชีพที่ทำงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ
 7. อาชีพที่เกี่ยวกับสารเคมี สารพิษ
 8. อาชีพขับรถรับจ้างขนส่งเอกชนและสาธารณะ
 9. อาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งอาหาร พนักงานส่งสินค้า

หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
2.การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท ไฮเวย์ จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย
4.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด