ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

คุ้มครองชีวิต + ค่ารักษาพยาบาล + ชดเชยรายได้ เพียง 3,180 บาท/ปี

 • รับประกันอายุสูงสุด 100 ปี
 • ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามอายุ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามสุขภาพ
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแสดง Electronic Care Card*
 • มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)
 • พิเศษ! บริการดูแลสุขภาพหลังพักฟื้นสูงสุด 7 ครั้ง

 

 

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*


**บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ PA 55+

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 300,000 500,000
- จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 50,000 100,000 150,000 250,000
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 250,000
การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)    
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 150,000 300,000 500,000 800,000
- จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 75,000 150,000 250,000 400,000
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 75,000 150,000 250,000 400,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 15,000  30,000 50,000 80,000
ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน) ต่อวัน  500 1,000 1,500 2,000
เงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สำหรับ 12 เดือน) ต่อเดือน (รับเงินชดเชยจนครบ 12 เดือน) 1,500  3,000 4,500 5,000
ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)  5,000 5,000 5,000 5,000
พิเศษ : บริการเสริม Nursing at Home ดูแลผู้ป่วยช่วงพักฟื้น หลังออกจากโรงพยาบาล กรณีประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป หรือต้องเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ของโรงพยาบาล
7 ครั้ง/ปี 7 ครั้ง/ปี
7 ครั้ง/ปี
7 ครั้ง/ปี
ค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับ อายุ 55 - 100 ปี    
ค่าเบียประกันภัยต่อปี(รวมอากรแสตมป์)  3,180 4,980  6,960 9,960

 

บริการเสริม  Nursing at Home  
การบริการ ระยะเวลา
1. การบริการพยาบาลวิชาชีพ
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
2. การบริการกายภาพบำบัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
3. การบริการดูแลผู้ป่วย
ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
จำนวนการบริการตามข้อ 1, 2 และ 3 ข้างต้นรวมกันไม่เกิน 7 ครั้งต่อปี เวลาให้บริการ 07:00 – 19:00 น.
 

การเรียกใช้บริการ

1. ขอรับสิทธิและใช้บริการได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกโรงพยาบาล

2.เพื่อให้การบริการดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ให้บริการจะประเมินความจำเป็นและเสนอแผนการดูแลผู้ป่วยเพื่อพิจารณาและทำการตกลงร่วมกันก่อนให้บริการ

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 55 - 100 ปี
 • รับประกันภัยเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ต้องเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ของร่างกาย และไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ สำหรับผู้สูงอายุ PA 55+ ได้ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 • ความคุ้มครองจะเริ่มหลังจากการสมัคร 1 วัน เวลา 00.01 น.
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

หมายเหตุ

 • บริการเสริม Nursing at Home นี้ให้บริการโดย บริษัท เคเอส เฮลท์กรุ๊ป จำกัด สอบถามข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2113 5688
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดสัญญาประกันภัยกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด (เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย)

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด