ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ

คุ้มครองชีวิต + ค่ารักษาพยาบาล + ชดเชยรายได้ เพียง 3,180 บาท/ปี

 • รับประกันอายุสูงสุด 100 ปี
 • ค่าเบี้ยคงที่ไม่ปรับขึ้นตามอายุ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และตอบคำถามสุขภาพ
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแสดง Electronic Care Card*
 • มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)
 • พิเศษ! บริการดูแลสุขภาพหลังพักฟื้นสูงสุด 7 ครั้ง

 

 

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*


**บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ PA 55+

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 300,000 500,000
- จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 50,000 100,000 150,000 250,000
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 250,000
การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)    
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 150,000 300,000 500,000 800,000
- จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 75,000 150,000 250,000 400,000
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 75,000 150,000 250,000 400,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 15,000  30,000 50,000 80,000
ชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วัน) ต่อวัน  500 1,000 1,500 2,000
เงินชดเชยการรักษาพยาบาลระยะยาว กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (สำหรับ 12 เดือน) ต่อเดือน (รับเงินชดเชยจนครบ 12 เดือน) 1,500  3,000 4,500 5,000
ค่ารถเข็นผู้ป่วย (Wheelchair)  5,000 5,000 5,000 5,000
พิเศษ! บริการดูแลสุขภาพ Nursing at Home (กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ICU หรือ ผ่าตัด) 
7 ครั้ง 7 ครั้ง
7 ครั้ง
7 ครั้ง
ค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับ อายุ 55 - 100 ปี    
ค่าเบียประกันภัยต่อปี(รวมอากรแสตมป์)  3,180 4,980  6,960 9,960

 


เงื่อนไขการรับประกัน

 1.  รับประกันภัยตั้งแต่อายุ : 55 - 100 ปี 
 2.  เบี้ยประกันภัย : คงที่ไม่ปรับตามช่วงอายุ
 3.  สามารถซื้อได้ 1 คน 1 กรมธรรม์เท่านัน
 4.  ต้องเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย และไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรมาก่อน
 5.  รับประกันภัยเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

หมายเหตุ
1.เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรและภาษีแล้ว
2.ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
4.บริษัท ไฮเวย์ จำกัด  และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย
5.การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6.*แสดง Electronic Care Card ผ่านทางไลน์ @bangkokinsurance กรณีเข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญา

รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด