ประกันภัยรถยนต์ "คุ้มครองครบ จบทุกภัย" กับความคุ้มครองที่คุณเลือกได้!

เลือกแบ่งชำระอัตราดอกเบี้ย 0% แบบเงินสดแบ่งชำระ ได้นานสูงสุด 6 เดือน สำหรับประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 , ชั้น 2+ , ชั้น 3+ และจำนวนงวดแบ่งชำระสูงสุด 3 เดือน สำหรับประกันภัย ชั้น 3

 • คัดมาแล้วว่าคุ้ม
 • แบ่งจ่ายได้ 6 งวด 0%*
 • เคลมได้ แม้ยังผ่อนอยู่
 • มีบริการแจ้งเตือน ต่ออายุ

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*


**บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตารางความคุ้มครอง

เงื่อนไขการแบ่งชำระ

 • แบ่งชำระกับบริษัท หรือผ่อนชำระ 0% ผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไขและโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร
 • ประกันรถยนต์ เลือกแบ่งหรือผ่อนชำระนานสูงสุด 6 เดือน สำหรับประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1, ชั้น 2+ , ชั้น 3+ และนานสูงสุด 6 เดือน สำหรับประกันภัยรถยนต์
 • กรณีแบ่งชำระ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสำเนากรมธรรม์ประกันภัยโดยจะถูกจัดภายใน 30 วัน หลังจากชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก และจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริงภายหลังการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน

หมายเหตุ

 • เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรดตรวจสอบผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ที่สมหวังเงินสั่งได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น

เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) คือ ประกันภัยรถยนต์ที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งมีขึ้นเพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ
 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) คือ ประกันภัยที่ซื้อด้วยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่ารถทุกคันต้องมี โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะมีประกันภัย 2 แบบ คือ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กับ แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ส่วนความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันภัยแต่ละประเภท

   

ประเภทและความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์มีให้เลือก 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความคุ้มครองมากน้อยแตกต่างกันไป รายละเอียดความคุ้มครองประเภท ต่างๆประกอบด้วย

ประเภท 1 มีความคุ้มครองครอบคลุมและคุ้มครองมากที่สุด คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

ประเภท 2 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 3 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภท 4 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง

ประเภท 5 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท 2 พลัส (2+) และ ประเภท 3 พลัส (3+) มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่ต้องจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น
 • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด