ประกันภัยรถยนต์ "คุ้มครองครบ จบทุกภัย" กับความคุ้มครองที่คุณเลือกได้!

สามารถเลือกแบ่งจ่าย 10 เดือน สำหรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 , 6 เดือนสำหรับประกันรถยนต์ประเภท 2, 2+ , 3+ และ 3 เดือน สำหรับประกันรถยนต์ประเภท 3

 • คัดมาแล้ว คุ้มครองครบ จบทุกภัย
 • แบ่งจ่ายได้ 10 งวด 0%*
 • เคลมได้ แม้ยังผ่อนอยู่
 • มีบริการแจ้งเตือน ต่ออายุ

สมหวังกันภัย ขอท้าสู้ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ "ถูกกว่า มาเอาเงินคืน"

หากคุณได้รับข้อเสนอประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาที่ดีกว่า ภายใต้ความคุ้มครองและเงื่อนไขเดียวกัน เรายินดีคืนเงินส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัยให้ท่านทันที

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์การรับค่าเบี้ยประกันส่วนต่างคืน

1. แคมเปญนี้ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ (ไม่เป็นลูกค้าปีต่ออายุประกันในกลุ่มทิสโก้) ที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ผ่าน “สมหวัง เงินสั่งได้” และชำระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งจำนวน (แบบรายปี) หรือ ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวด (แบบแบ่งชำระ) ตามเงื่อนไขที่บริษัท ฯ กำหนด  

2. บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้แก่ บมจ.วิริยะประกันภัย , บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ , บมจ.แอลเอ็มจีประกันภัย ,บมจ.เมืองไทยประกันภัย และ บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

3. รถยนต์ที่ยังไม่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ป้ายแดง) ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้

4. ต้องยื่นคำขอแบบพิจารณาคืนค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ภายใน 15 วันหลังจากตกลงทำประกัน และต้องไม่เกินวันเริ่มต้นคุ้มครอง

5. ข้อปฎิบัติในการใช้สิทธิ์

5.1 เตรียมเอกสารใบเสนอราคาประกันภัยที่ออกและลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทตัวจริง ยื่นประกอบการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับทางสมหวังเงินสั่งได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ขอรับข้อเสนอที่ดีกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ระบุวันที่ออกเอกสารล่วงหน้าก่อนวันคุ้มครองไม่น้อยกว่า 15 วัน

(2) มีเลขที่ใบเสนอราคา

(3) มีชื่อบริษัทผู้ออกใบเสนอราคา

(4) ข้อมูลรถยนต์เหมือนกัน เช่น ทะเบียนรถยนต์, ยี่ห้อ, รุ่น, ปีรถ

(5) เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครองที่เทียบเท่าหรือมากกว่า ดังนี้

· บริษัทผู้รับประกันภัยที่เข้าร่วมแคมเปญ และเป็นบริษัทเดียวกัน

· ค่าเบี้ยประกันภัยรายปีน้อยกว่า

· ทุนประกันภัยต้องเท่ากันหรือมากกว่า

· ความคุ้มครองอื่นๆ ต้องเท่ากันหรือมากกว่า

· ประเภทกรมธรรม์ แบบระบุชื่อ หรือไม่ระบุชื่อ เหมือนกัน

· ระยะเวลาเริ่มต้นคุ้มครอง และสิ้นสุดกรมธรรม์ เท่ากัน

· ค่าเสียหายส่วนแรกเท่ากันหรือมากกว่า (ถ้ามี)

· การจัดซ่อมประเภทเหมือนกัน (ซ่อมศูนย์/ซ่อมอู่)

· เงื่อนไขการชำระเงินเหมือนกัน

5.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเอาประกันภัย

5.3 สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (การณีเข้าเงื่อนไขคืนเงินส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัย)

6. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน จะทำการตรวจสอบและกรณีพบว่าท่านได้รับข้อเสนอราคาที่ถูกกว่าของ “สมหวัง เงินสั่งได้” โดยมีความคุ้มครองและเงื่อนไขเดียวกัน ทางบริษัทจะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ

7. กรณีที่ “สมหวัง เงินสั่งได้” ไม่สามารถเสนอประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาที่เทียบเท่าหรือดีกว่าได้ ภายใต้เงื่อนไขและความคุ้มครองเดียวกัน “สมหวัง เงินสั่งได้” จะดำเนินการคืนค่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระมาทั้งหมด และแจ้งยกเลิกประกันภัยภายใน 5 วันทำการ  

8. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันของบริษัทได้ ​

9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางความคุ้มครอง

เงื่อนไขการแบ่งชำระ

 • อัตราค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่น อายุรถ และทุนประกันภัย สามารถสอบถามเบี้ยประกันและรายละเอียดความคุ้มครองที่สมหวัง เงินสั่งได้ ทุกสาขา
 • สามารถเลือกแบ่งจ่าย 10 เดือนสำหรับประกันรถยนต์ประเภท 1, 6 เดือนสำหรับ ประกันรถยนต์ประเภท 2, 2+,3+  และ 3 เดือนสำหรับประกันรถยนต์ประเภท 3
 • กรณีแบ่งชำระ ผู้เอาประกันจะได้รับสำเนากรมธรรม์ประกันภัย โดยจะถูกจัดส่งภายใน 30 วันหลังจากชำระค่าเบี้ยประกันงวดแรก และจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริงหลังจากชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน
 • การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินจำประกันภัยทุกครั้ง 
 • สมหวัง เงินสั่งได้ ที่ดำเนินการโดยบริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย เท่านั้น และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชัน จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาปีต่ออายุประกันภัย

หมายเหตุ

 • เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน โปรดตรวจสอบผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ที่สมหวังเงินสั่งได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัย และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัยกับบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น

เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) คือ ประกันภัยรถยนต์ที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมี หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ. ซึ่งมีขึ้นเพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกาย และผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นสำคัญ
 2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) คือ ประกันภัยที่ซื้อด้วยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่ารถทุกคันต้องมี โดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะมีประกันภัย 2 แบบ คือ แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ กับ แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ส่วนความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขของประกันภัยแต่ละประเภท

   

ประเภทและความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์มีให้เลือก 5 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีความคุ้มครองมากน้อยแตกต่างกันไป รายละเอียดความคุ้มครองประเภท ต่างๆประกอบด้วย

ประเภท 1 มีความคุ้มครองครอบคลุมและคุ้มครองมากที่สุด คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

ประเภท 2 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 3 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • และผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภท 4 มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง

ประเภท 5 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท 2 พลัส (2+) และ ประเภท 3 พลัส (3+) มีความคุ้มครอง คือ

 • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่ต้องจดแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น
 • รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด