ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 4 ขยายความรู้ทางการเงินสู่เครือข่ายคนรุ่นใหม่ต่อเนื่อง 

23 เม.ย.67 - กลุ่มธนาคารทิสโก้ นำโดย นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด และนายวัศกร เทพทิม ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ทิสโก้ นำทีมคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศจำนวน 74 คน มาเรียนรู้วิชาการเงินในกิจกรรม ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารทิสโก้สำนักงานใหญ่ และลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติงานจริง ณ สาขาสมหวัง เงินสั่งได้ โดยมุ่งหวังสร้างคนรุ่นใหม่ให้ใส่ใจเรื่องเงินเพื่อวางรากฐานอนาคตที่มั่นคงตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงเปิดโอกาสให้สมัครเข้าร่วมงานกับ สมหวัง เงินสั่งได้ ผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด ในกลุ่มธนาคารทิสโก้

นายไพรัช  กล่าวว่า “ความรู้ทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญในการใช้ชีวิต เพราะทำให้คนเรามีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องเงิน และมีสติในการใช้เงิน โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ที่หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงมากถึง 91.3% ของ GDP ขณะที่พฤติกรรมการก่อหนี้ยังเป็นแบบก่อหนี้เร็ว เป็นหนี้นาน และเป็นหนี้จนเกษียณ ซึ่งสะท้อนได้ถึงความเปราะบางของสังคมและเศรษฐกิจ ทิสโก้ เชื่อว่า การมีทักษะทางการเงินที่ดี จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้คนเราอยู่รอดได้ในระยะยาว ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผันผวนแค่ไหน การวางแผนการเงินและมีวินัยทางการเงินที่ดี จะนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิต และจะส่งผลไปถึงความยั่งยืนของสังคมในระยะยาวด้วย”

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กลุ่มธนาคารทิสโก้ เดินหน้าให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องและมีผู้ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้กระจายอยู่ทั่วประเทศจำนวนมากกว่า  1.25 ล้านคน ขณะที่ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส โดยสมหวัง เงินสั่งได้ มุ่งเสริมทักษะความรู้เรื่องเงินไปยังประชาชนที่กำลังเข้าสู่การทำงาน โดยเน้นทักษะที่สำคัญต่อการปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน อาทิ การใช้จ่ายตามความจำเป็น การไม่ก่อหนี้ที่เกินตัว การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการลงทุน การรู้จักวางแผนการเงินและบริหารความเสี่ยง การรู้เท่าทันภัยทางการเงินและโลกของการเงิน เป็นต้น ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัวและชุมชนในภูมิลำเนาของตน

นายศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภท และนายหน้าประกันภัย ภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” ในกลุ่มธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า นับแต่ ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ได้เปิดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินเชิงปฏิบัติการขึ้นในรุ่นแรกปี 2565 ได้รับการตอบรับที่ดีมาก โดยมีคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจวางแผนทางการเงินสนใจสมัครเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรุ่นที่ 4 นี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากรุ่นแรก ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าคนไทยจะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น เข้าใจเรื่องเงิน และสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันหากจบหลักสูตรแล้วทุกคนยังสามารถสมัครเข้าร่วมงานกับ สมหวัง เงินสั่งได้ ที่กำลังเร่งขยายสาขาสู่ชุมชน โดยปีนี้ตั้งเป้าหมายเพิ่มอีก 200 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน และลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแก่คนในชุมชน ซึ่งการที่พนักงานผู้ให้บริการสินเชื่อของสมหวังฯ มีความรู้ความเข้าใจที่ดีเรื่องเงิน จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพให้กับบริษัท พร้อมกับเป็นตัวอย่างที่ดีในการกระจายทักษะความรู้เรื่องเงินในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมหวัง เงินสั่งได้ ได้แก่ กิจกรรมรู้ไว้เข้าใจหนี้ และกิจกรรมฉลาดเก็บฉลาดใช้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาสังคมให้เติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน


ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 4

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด