ฉลาดเก็บฉลาดใช้

ตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สาขาทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางการเงินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวม 94,862 คน และสำหรับปี 2560 ได้มีการทบทวนและพัฒนาเนื้อหาให้มีความร่วมสมัย นอกจากเรื่องการออมก่อนใช้และการจัดการหนี้แล้ว ยังได้เพิ่มเรื่องภัยทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี พร้อมกันนี้ยังได้มอบสื่อการออมและสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนแก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย และประชาชนทั่วไปสามารถรับได้ฟรีที่สาขาทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ความรู้ แก่ประชาชน 35,000 คน 

ปี 2560 มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 39,918 คน จากการจัดกิจกรรม 146 ครั้ง ใน 68 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้เริ่มวัดผลด้วยแบบสอบถาม ความรู้ความเข้าใจแบบง่าย เพื่อให้ตระหนักเกี่ยวกับแนวคิดในการออมก่อนใช้ เข้าใจการเป็นหนี้ และการคิดดอกเบี้ย จากแบบสอบถามที่เก็บได้ 29,655 ชุด คิดเป็น 74% ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ผลปรากฏว่า 65% ตอบถูกทุกข้อ อีก 35% ตอบผิดในเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งผลลัพธ์จากแบบสอบถามที่ได้นี้จะนำไปพัฒนากิจกรรมในปีต่อไป

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด