ทิสโก้ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 2 ยื่นโจทย์แก้ "หนี้อายุน้อย" เสริมแกร่งเรื่องเงินให้สังคมไทย

8 พ.ค. 2566 

ทิสโก้ เปิดพื้นที่นำเสนอผลงานจาก “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส รุ่นที่ 2” ยื่นโจทย์แก้ไข “หนี้อายุน้อย - ยาวนาน - แถมเป็นหนี้เสีย” หวังประเมินผลการเรียนรู้และตอกย้ำความเข้าใจเรื่องเงินทอง พร้อมนำทักษะไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีแก่ตัวเองและคนใกล้ตัว โชว์ตัวเลขพนักงานใหม่ผลผลิตจากค่ายรุ่น 2 สูงถึง 88% เตรียมเปิดรุ่นที่ 3 เร็ว ๆ นี้

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธนาคารทิสโก้ และในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อภายใต้แบรนด์ “สมหวัง เงินสั่งได้” เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่คนไทย ทิสโก้จึงได้ขยายขอบเขตการให้ความรู้สู่กลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงานและนิสิตนักศึกษา ในกิจกรรม “ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส” โดยมุ่งเสริมทักษะและปรับทัศนคติที่ดีต่อการวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันและการทำงาน ด้วยเหตุนี้ จึงให้ความสำคัญกับการประเมินผลการเรียนรู้ โดยกำหนดเป็นโจทย์ให้ผู้เข้าอบรมร่วมกันทำกระบวนการคิดเชิงออกแบบและนำเสนอผลงานกลุ่มประกวดในวันปิดกิจกรรม ภายใต้โจทย์การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและคนใกล้ตัว ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นโมเดลในการแก้ปัญหาหนี้ของคนรุ่นใหม่ 

“ในรุ่นที่ 2 นี้ได้แบ่งกลุ่มน้อง ๆ ออกเป็น 9 ทีมและปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานสู่ระบบออนไลน์ โดยเพิ่มโจทย์ใกล้ตัวอย่างการติดกับดักของการหนี้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบัน “เป็นหนี้เร็ว” และ “เป็นหนี้ยาวนาน” ในจำนวนนี้มากกว่า 25% ยัง “เป็นหนี้เสีย” ซึ่งสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ก็คือ การวัดผลสัมฤทธิ์ว่าน้อง ๆ เข้าใจหรือไม่ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมุ่งดำเนินกิจกรรมในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง หรือ Two - way Communication ที่ให้น้ำหนักกับการตอบข้อซักถามและสร้างโจทย์จำลองใกล้ตัวขึ้น ซึ่งสิ่งที่ทำให้รู้สึกภูมิใจ คือ น้อง ๆ กล้าแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบข้อซักถามด้วยความเข้าใจ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมตั้งคำถามที่สะท้อนได้ถึงความใส่ใจใฝ่รู้ เพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการนำเสนอผลงาน คือการให้น้อง ๆ  ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจและนำแนวคิดเกี่ยวกับการเงิน ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะความรู้ในเชิงทฤษฎีไปใช้ประกอบการตัดสินใจในบริบทต่าง ๆ ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจริงในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคตของตัวเองและครอบครัวได้” นายยุทธพงษ์ กล่าว

นายศุภชัย บุญศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเวย์ จำกัด กล่าวว่า “ค่ายสมหวังฯ ในรุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางมาจากทุกภาคทั่วประเทศ ในจำนวนนี้สมัครและได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานของสมหวัง เงินสั่งได้ มีสัดส่วนสูงถึง 88% ส่วนน้องนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ หากในอนาคตสนใจร่วมงานกับสมหวังฯ เราจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และหากใครที่พลาดโอกาสในรุ่นนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในรุ่นต่อไปผ่านช่องทางต่าง ๆ ของทิสโก้และสมหวังฯ ได้”

อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ ไม่เพียงมุ่งเน้นการเติบโตในเชิงธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนควบคู่กันไป โดยในปีนี้สมหวังฯ ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 200 แห่ง จึงต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอีกมาก และในมุมมองของบริษัทแล้ว การพัฒนาคนเพื่อส่งต่อบริการที่ดีถือเป็นหนึ่งในโจทย์ที่สำคัญมาก และบริษัทเชื่อมั่นว่า ค่ายสมหวัง สร้างโอกาส ไม่เพียงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมทักษะทางการเงินแก่คนไทยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้บริษัทมีพนักงานผู้ให้บริการสินเชื่อที่มีความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ดี มีทัศนคติที่ดี และส่งต่อทักษะที่ดีในเรื่องเงินแก่ลูกค้าและคนในชุมชนภูมิลำเนาของตัวเองได้ด้วย  

ความในใจจากน้อง ๆ ค่ายสมหวังฯ ครั้งที่ 2
  • ค่ายการเงินสมหวัง ให้ความรู้ดีมากเลยค่ะ ขอให้ตัวเองมีโอกาสร่วมงานกับทางสมหวัง
  • เป็นค่ายที่มอบความรู้ ประสบการณ์ได้ดีมาก ได้มีเพื่อนใหม่ ๆ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่าย พี่ ๆ Staff ใจดีแบบเวอร์ ๆ ขอบคุณที่มีค่ายดี ๆ แบบนี้ตลอดมา
  • ได้ความรู้ ได้เจอเพื่อน ๆ ที่น่ารัก มิตรภาพที่ดี พี่ ๆ ทุกคนน่ารัก ใจดีมาก ดูแลดีมาก
  • ผมรู้สึกว่าผมได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินมากขึ้น รู้ว่าควรวางแผน อนาคตว่าจะใช้เงินยังไง ได้คิดถึงชีวิตหลังเกษียณ ได้รู้เรื่องวิะการออมเงินหรือทำยังไง ให้ได้เงินครับ
  • อยากขอบคุณ พี่ ๆ ในค่ายทุกคน พี่ให้การต้อนรับ ดูแลมาอย่างดีมาก ๆ นอกเหนือจากองค์ความรู้ทางการเงินที่ได้รับ คือ มิตรภาพจากน้อง ๆ พี่ ๆ เพื่อน ๆ ทุกคน ที่เข้ามาร่วมในค่ายเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ที่มีความสุข
  • ค่ายสมหวังให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การวางแผนการออม และเรื่องสินเชื่อ ได้ทั้งความรู้และเพื่อน ๆ Happy มากค่ะ ที่ได้มาค่ายนี้ เพื่อน ๆ น่ารัก พี่ ๆ ก็น่ารักมาก
  • รู้สึกคิดถูกที่มาค่ายนี้ เพราะได้ความรู้ที่ต้องการจริง ที่หาบน Google ไม่ได้ 

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด