สมหวัง เงินสั่งได้ Big Cleaning เพิ่มความมั่นใจ พ่นฆ่าเชื้อสกัดโควิด-19

บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ผู้ให้บริการสินเชื่อรถจักรยานยนตร์และสินเชื่อทะเบียนรถ ภายใต้ชื่อ “สมหวัง เงินสั่งได้” สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า มุ่งใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงาน

ล่าสุด  สมหวัง เงินสั่งได้ ยกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 โดยได้ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง (Big Cleaning) ภายในสาขาจะนะ จังหวัด สงขลารวมทั้งบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยสาขาจะนะ จะกลับมาเปิดให้บริการตามในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 

บริษัทฯ ห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

รวมทั้งปรับเวลาการให้บริการสาขาสมหวัง เงินสั่งได้ในห้างสรรพสินค้า ปิดทำการเป็น 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ใน 3 สาขา ได้แก่ เทสโก้โลตัสสาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, เทสโก้โลตัสสาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเทสโก้โลตัสสาขาแม่ขรี จังหวัดพัทลุง พร้อมกันนี้ สมหวัง เงินสั่งได้ มีแนวทางในการให้บริการลูกค้าภายในสาขาร่วมด้วย มีดังนี้

  • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก Face Shield แผงกั้น แอลกอฮอล์ล้างมือ 
  • ให้พนักงานภายในสาขาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พกแอลกอฮอล์ล้างมือ และหมั่นล้างมือเป็นระยะ
  • จัดตารางเวลาในการทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการให้ถี่ขึ้น เช่น มือจับประตู โต๊ะ เก้าอี้ ตู้รับชำระเงิน ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น 
  • ขอความร่วมมือให้ลูกค้า สวมใส่หน้ากากและใช้เจลล้างมือก่อนเข้ารับบริการ และงดให้บริการลูกค้าที่ไม่สวมใส่หน้ากาก
  • คัดกรองลูกค้าในเบื้องต้นก่อนการเข้าไปให้บริการ หากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง ของดการเข้าไปให้บริการชั่วคราว
  • เว้นระยะห่างจากลูกค้า รวมทั้งคนในครอบครัวของลูกค้า
  • รวมทั้งบริการรับเอกสารกู้สินเชื่อ Delivery ฟรีถึงบ้านในพื้นที่ให้บริการ

สมหวัง เงินสั่งได้ ห่วงใยในสุขภาพอนามัยของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อ เราพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัยสูงสุด และหวังว่าเราคนไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด