เช็กภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไหร่บ้าง

เช็กภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไหร่บ้าง

การจ่ายภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่คนมีรถต้องทำเป็นประจำทุกปีครับ เพราะเป็นเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย  แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ เช็กราคาต่อภาษีรถยนต์ ที่ไหน ? แล้ว ถ้าไม่ต่อภาษีรถยนต์ โดนอะไรบ้าง ? ช้าก่อนครับ พี่ ๆ ไม่ต้องกังวลไป เพราะในบทความนี้น้องสมหวังได้รวบรวมอัตราต่อภาษีรถยนต์ราคารถยนต์แต่ละประเภทมาไว้ให้แล้ว  

โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ ?

ทำความรู้จัก ภาษีรถยนต์ 

ภาษีรถยนต์ เป็นภาษีที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องชำระต่อรัฐบาลเป็นประจำทุกปี โดยภาษีรถยนต์จะถูกคิดเป็นรายปี และอาจมีอัตราที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 

 • ประเภทของยานพาหนะ ( รถยนต์ส่วนบุคคล, รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์)
 • ขนาดเครื่องยนต์
 • อายุของรถ 
 • และระดับการปล่อยมลพิษในอากาศ
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

เช็กราคาต่อภาษีรถยนต์ แต่ละประเภท

เช็กราคาต่อภาษีรถยนต์ในปี 2567 แต่ละประเภทจะมีการกำหนดอัตราภาษีตามหลายปัจจัยครับ ทั้งน้ำหนักรถยนต์และขนาดเครื่องยนต์ โดยจะมีความแตกต่างกันดังนี้

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

ค่าต่อภาษีรถยนต์ส่วนบุคคล ที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง

ต่อภาษีรถยนต์ราคาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋งทั่วไป ฯลฯ จะคำนวณจากขนาดของเครื่องยนต์ ดังนี้

 • รถยนต์ที่มีขนาดเครื่อง 600 ซีซีแรก คำนวณซีซีละ 50 สตางค์
 • รถยนต์ที่มีขนาดเครื่อง 601–1,800 ซีซี คำนวณซีซีละ 1.50 บาท
 • รถยนต์ที่มีขนาดเครื่อง 1,801 ซีซีขึ้นไป คำนวณซีซีละ 4 บาท

นอกจากนี้ ยังมีส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยเริ่มตั้งแต่การลดราคา 10% ไปจนถึงลดราคา 50% สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปีขึ้นไปครับ

 • รถยนต์อายุเกิน 6 ปี จะได้รับการลดภาษีลง 10%
 • รถยนต์อายุเกิน 7 ปี จะได้รับการลดภาษีลง 20%
 • รถยนต์อายุเกิน 8 ปี จะได้รับการลดภาษีลง 30%
 • รถยนต์อายุเกิน 9 ปี จะได้รับการลดภาษีลง 40%
 • รถยนต์อายุเกิน 10 ปี จะได้รับการลดภาษีลง 50%
สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

ค่าต่อภาษีรถยนต์ส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง 

เช็กราคาต่อภาษีรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ มินิบัส ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือสีน้ำเงิน โดยการต่อภาษีรถยนต์ราคาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง จะคำนวณตามน้ำหนักของรถดังนี้ครับ

 • น้ำหนักรถไม่เกิน 1,800 กก. อัตราภาษี 1,300 บาท
 • น้ำหนักรถเกิน 1,800 กก. อัตราภาษี 1,600 บาท
สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

ค่าต่อภาษีรถบรรทุกส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง

เช็กราคาต่อภาษีรถยนต์สำหรับรถยนต์ป้ายเขียว ซึ่งมักจะเป็นรถบรรทุก รถกระบะ หรือรถตู้ขนของ โดยการต่อภาษีรถยนต์ราคาสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง การคำนวณภาษีจะเป็นแบบเหมาตามน้ำหนักรถดังนี้

 • น้ำหนักรถ 0-500 อัตราภาษี 300 บาท
 • น้ำหนักรถ 501- 750 กก. อัตราภาษี 450 บาท
 • น้ำหนักรถ 751 – 1,000 กก. อัตราภาษี 600 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,001 – 1,250 กก. อัตราภาษี 750 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,251 – 1,500 กก. อัตราภาษี 900 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,501 – 1,750 กก. อัตราภาษี 1,050 บาท
 • น้ำหนักรถ 1,751 – 2,000 กก. อัตราภาษี 1,350 บาท
 • น้ำหนักรถ 2,001 – 2,500 กก. อัตราภาษี 1,650 บาท
 • น้ำหนักรถ 2,501 – 3,000 กก. อัตราภาษี 1,950 บาท
สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

ถ้าไม่ต่อภาษีรถยนต์ โดนอะไรบ้าง

น้องสมหวังต้องบอกเลยว่า การไม่ต่อภาษีรถยนต์มีผลกระทบและโทษทางกฎหมายแน่นอนครับ เช่น

 • โดนปรับ : หากไม่ต่อภาษีรถยนต์ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วการต่อภาษีรถยนต์เราสามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนทะเบียนหมดอายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน แต่ถ้าหากเราลืมเสียภาษี เราจะต้องเสียค่าปรับเพิ่ม 1% ของภาษีรถยนต์ต่อเดือน หมายความว่าการต่อภาษีรถยนต์ราคาค่าปรับจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และยิ่งปล่อยให้เวลาผ่านไปนาน อาจมีการเรียกเก็บค่าปรับย้อนหลังอีกด้วย ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • โดนระงับทะเบียนรถยนต์ : หากไม่มีการต่อภาษีรถยนต์เป็นเวลาเกิน 3 ปี ทางกรมขนส่งทางบกมีสิทธิ์ระงับทะเบียนของพี่ ๆ ทันทีครับ ในกรณีนี้ จะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนรถใหม่กับกรมขนส่งทางบกและคืนป้ายทะเบียนเดิม เนื่องจากไม่สามารถใช้เลขทะเบียนนั้นได้อีกต่อไป และอาจจะต้องชำระภาษีรถยนต์ย้อนหลังอีกด้วย

 • กลายเป็นขับรถยนต์ที่ผิดกฎหมาย : การขับรถยนต์ที่ไม่มีการต่อภาษี อาจถือเป็นการขับรถยนต์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่

 • ปัญหาในการเคลมประกัน : หากเกิดอุบัติเหตุ การไม่มีภาษีรถยนต์ที่ถูกต้อง อาจส่งผลต่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้ครับ แต่จริง ๆ แล้วรถที่ขาดต่อภาษีประจำปีก็ไม่สามารถทำประกันภัยรถได้ครับ

 • ผลกระทบต่อการขายรถยนต์มือสอง : หากต้องการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หากไม่มีการต่อภาษีที่ถูกต้อง อาจทำให้กระบวนการนี้ยุ่งยากหรือไม่สามารถดำเนินการได้

การต่อภาษีรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของรถควรปฏิบัติตาม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายและความยุ่งยากที่อาจตามมา เดี๋ยวนี้การต่อภาษีง่ายและสะดวกขึ้นเยอะครับ  เพราะเราสามารถต่อภาษีรถออนไลน์ได้แล้ว หรือพี่ ๆ คนไหนที่สะดวกเดินทางไปต่อภาษี ก็มีสถานที่ต่อภาษีรถยนต์ให้เลือกหลายที่เลยครับ สามารถเลือกตามความสะดวกได้เลย 

ก่อนจะต่อภาษีรถยนต์ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เสียเวลา น้องสมหวังแนะนำให้เตรียมเอกสารครบถ้วนก่อนเดินทางไปต่อภาษี เช่น ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) แต่ถ้าเล่มทะเบียนรถที่ยังผ่อนไม่หมด หรือเล่มนำไปจำนำแลกเงินกับไฟแนนซ์/ลิซซิ่ง จะต่อภาษีประจำปียังไง น้องสมหวังขอแนะนำให้นำเอกสารสำเนาหน้าเล่มไปดำเนินเรื่อง  และอย่าลืม ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ก่อนไปต่อภาษี นอกจากนี้รถที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป จะต้องนำรถไปตรวจสภาพและนำใบตรวจสภาพรถยนต์ไปยื่นด้วย ซึ่งสามารถตรวจสภาพรถได้ที่ตรอ. ได้ทุกสาขาครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ถ้าไม่ต่อภาษีรถยนต์ โดนอะไรบ้าง
สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

สรุปบทความ

อย่าลืมนะครับว่าการชำระภาษีรถยนต์เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำทุกปีนะครับ โดยจะต้องชำระภาษีรถยนต์ให้ถูกต้องและทันเวลาจะได้ขับขี่แบบสบายใจตลอดเส้นทางครับ และทั้งหมดนี้คือข้อมูลต่อภาษีรถยนต์ราคารถแต่ละประเภทที่น้องสมหวังได้นำมาฝาก พี่ ๆ ท่านไหนกำลังเช็กราคาต่อภาษีรถยนต์อยู่ ก็สามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ได้เลยครับ แต่ถ้าพี่ ๆ คนไหนที่ต้องการเงินด่วน และอยากรู้ว่ารถเรากู้สินเชื่อได้เท่าไหร่ น้องสมหวังมีบริการคํานวณค่างวดรถ หรือโทรสอบถามได้ที่  02-123-4000 สมหวัง เงินสั่งได้ยินดีให้บริการครับผม

บทความล่าสุด

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด