ข้อดีของการจำนำรถไม่โอนเล่มและแบบโอนเล่ม 

ก่อนกู้จำนำทะเบียนรถ หรือสินเชื่อรถแลกเงินพี่ ๆ จะต้องรู้! ว่า ข้อดีของการจำนำรถไม่โอนเล่ม และแบบโอนเล่มว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันยังไงนะ เอางี้ น้องสมหวังสรุปข้อมูลมาให้พี่ ๆ เข้าใจแบบง่าย ๆ เข้าใจได้ในบทความนี้ครับผม 

ข้อดีของการจำนำรถไม่โอนเล่มและแบบโอนเล่ม

จำนำเล่มรถแบบไม่โอนเล่ม VS แบบโอนเล่ม คืออะไร

พูดถึงสินเชื่อสำหรับคนมีรถ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หรือการจำนำเล่มทะเบียนรถ เป็นสินเชื่อสำหรับคนมีรถ และมีเล่มทะเบียนที่ผ่อนหมด ปลอดภาระแล้ว สามารถกู้ได้ทั้งรถยนต์ รถกระบะ  รถมอเตอร์ไซค์ รถบรรทุก โดยผู้กู้จะสามารถนำเล่มทะเบียนรถมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติปุ๊บก็รับเงินเลย มีรูปแบบเป็นสัญญากู้ยืมเงินครับ 

สินเชื่อแบบนี้ผู้ขอสินเชื่อยังใช้รถได้เหมือนเดิม ครอบครองและใช้รถได้ตามปกติ เหมาะกับพี่ ๆ ที่ต้องการใช้เงินด่วน เงินสดแบบฉุกเฉิน เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว ใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ โดยกำหนดชำระค่างวดเป็นรายเดือน เมื่อผ่อนจนครบสัญญาตามที่กำหนดแล้ว บริษัทก็จะส่งเล่มทะเบียนรถคืนให้ตามปกติ สำหรับการจำนำทะเบียนรถหรือสินเชื่อทะเบียนรถ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 • จํานําทะเบียนรถ ประเภทไม่ต้องโอนเล่ม คือ สินเชื่อทะเบียนรถที่มีขั้นตอนนำเล่มทะเบียนมาฝากไว้กับผู้ให้บริการสินเชื่อไว้ใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้สินเชื่อ ชื่อบนสมุดรถก็ยังเป็นชื่อของเราอยู่เหมือนเดิม ไม่มีการโอนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รถ เล่มทะเบียนของพี่ ๆ ยังคงเหมือนเดิม 

 • สินเชื่อทะเบียนรถ ประเภทโอนเล่ม คือ ผู้กู้จะต้องโอนเล่มทะเบียนรถฉบับจริงให้กับผู้บริการสินเชื่อครับผม โดยสมุดรถเนี้ยะจะถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้สินเชื่อ ซึ่งเราจะต้องไปดำเนินเรื่องที่ขนส่งทางบก

ทำความเข้าใจความหมายของประเภทสินเชื่อทะเบียนรถแบบคร่าว ๆ แล้ว เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเราจะกู้เงินด่วนแบบจำนำสมุดรถแบบไหนดี แตกต่างกันยังไงไปพร้อมกันเลยครับผม ผู้กู้เงินด่วนรถแลกเงินประเภทไหนมีรายละเอียดคุณสมบัติ ยังไงน้องสมหวังก็แบ่งตามนี้ครับ

เปรียบเทียบข้อดีของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ไม่โอนเล่ม และโอนเล่ม

คุณสมบัติ
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบโอนเล่ม
1.ผู้กู้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
2.การโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนรถ ยังเป็นชื่อของผู้กู้ ไม่ต้องโอนเล่ม ส่งมอบให้ผู้บริการสินเชื่อเก็บไว้ เปลี่ยนชื่อ และต้องโอนเล่มที่สำนักงานขนส่ง
3.รูปแบบสัญญา สัญญาเงินกู้ (ไม่มี VAT 7%) สัญญาการเช่าซื้อรถ (มี VAT 7% รวมในยอดจัดและดอกเบี้ยทั้งหมด)
4.อัตราดอกเบี้ย สูงกว่า (เมื่อเทียบกับประเภทโอนเล่ม) แต่เป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก มีข้อดีคือถ้ามีเงินมาโปะปิดก่อนก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ ต่ำว่า (เมื่อเทียบกับแบบไม่โอนเล่ม)
5.ระยะเวลาดำเนินการ (นับจากวันยื่นเรื่องครบ) ประมาณ 3 วันทำการ ประมาณ 7 วันทำการ
6.เหมาะกับใคร? คนต้องการเงินด่วน คนที่รอได้ ไม่รีบใช้เงิน
7.ชำระค่างวดครบสัญญา
ผ่อนจนครบสัญญาตามที่กำหนด บริษัทฯ ส่งเล่มทะเบียนคืนให้ตามปกติ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

6 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับสมหวัง

แล้วเราควรเลือกจำนำรถแบบไหนดีล่ะ? 

อ่านข้างบนแล้ว ก็ยังสงสัยและงง ๆ แนะนำว่า หากพี่ ๆ รีบใช้เงินให้เลือกสินเชื่อจำนำทะเบียนแบบไม่โอนเล่ม แต่ถ้าไม่รีบร้อนอะไรก็เลือกแบบโอนเล่มก็ได้ครับ เห็นได้ว่า รายละเอียดข้อดีของการไม่โอนเล่มและการโอนเล่ม จะมีข้อแตกต่างกันที่การโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนรถ รูปแบบสัญญา รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันครับ ทว่าทั้ง 2 ประเภทนี้ยังมีความเหมือนกันตรงที่ผ่อนหมดก็รับเล่มรถคืนเหมือนกันครับ 

6 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับสมหวัง

ข้อดีของสินเชื่อจำนำทะเบียน แบบไม่โอนเล่ม

 • ชื่อในเล่มทะเบียนไม่เปลี่ยน ผู้กู้ยังถือกรรมสิทธิ์รถเหมือนเดิม เพียงแค่ฝากเล่มไว้กับบริษัทฯ ผู้ให้สินเชื่อเท่านั้น
 • ได้เงินไว จำนำทะเบียนแบบไม่โอนเล่มไม่ยุ่งยาก เมื่อไม่ต้องโอนเล่ม สมุดรถก็ยังสวยไม่ต้องโอนไปโอนมาระหว่างผู้ให้บริการสินเชื่อและตัวเจ้าของรถที่อยากกู้ ไม่ต้องเสียค่าโอนรถ ค่าอากรโอนรถ ไม่ต้องไปทำธุรกรรมที่ขนส่งให้เสียเวลา 
 • สินเชื่อทะเบียนรถไม่ต้องโอนเล่ม ก็ไม่ต้องแบกรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% 
 • ได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กรณีต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด ทางบริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยสิ้นสุด ณ วันที่ลูกค้าปิดบัญชีเท่านั้น ไม่ต้องรวมกับดอกเบี้ยในปีที่เหลือ
 • เหมาะกับคนมีรถ รีบใช้เงินด่วน และมีแผนโปะปิดบัญชีก่อนกำหนด
6 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับสมหวัง

ข้อดีของสินเชื่อจำนำทะเบียนแบบโอนเล่ม

 • จำนำทะเบียนแบบโอนเล่ม มีโอกาสได้วงเงินกู้สูงกว่า 
 • ได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่าแบบไม่โอนเล่ม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทฯ 
 • เมื่อดอกเบี้ยต่ำ ทำให้ผ่อนชำระสบาย
 • เหมาะกับคนที่ไม่รีบ รอได้ และต้องการดอกเบี้ยคุ้มค่า มีเงินกู้ไว้สำรองใช้จ่าย
 • อัตราดอกเบี้ยผันแปรตามปีรถ กล่าวคือ การจำนำเล่มรถใหม่ ๆ อัตราดอกเบี้ยจะค่อนข้างต่ำกว่าแบบไม่โอนเล่ม อาจทำให้ค่างวดผ่อนได้สบายกว่า ส่วนรถเก่าอายุรถเกิน 5 ปี การกู้แบบโอนเล่มจะมีอัตราดอกเบี้ยอาจสูงกว่าแบบไม่โอนเล่มครับ
ข้อดีของการจำนำรถไม่โอนเล่มและแบบโอนเล่ม

ยกตัวอย่างการคิดค่างวดแบบโอนเล่มและแบบไม่โอนเล่ม* 

น้องสมหวังขอยกตัวอย่าง สำหรับการขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเก๋ง Honda CITY SV A/T  ปี 2012 ที่มีราคาประเมินอยู่ที่ 360,000 บาท วงเงินกู้สินเชื่อทะเบียนรถประมาณ 300,000 บาท มาดูกันว่าแบบไม่โอนเล่ม แบบโอนเล่มนั้นมีรายละเอียดเหมือนหรือต่างกันแค่ไหน ? 

รายละเอียด
แบบไม่โอนเล่ม
แบบโอนเล่ม
1.ระยะเวลาผ่อน
48 เดือน
48 เดือน
2.อัตราดอกเบี้ย
0.59% ต่อเดือน
5% ต่อปี
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
-
25,200 บาท
4.ค่างวด
8,020 บาท
8,025 บาท (7,500 + VAT 525)
5.ค่าใช้จ่าย
-
 • ค่าโอนทะเบียน (ประมาณ) 3,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันชั้น 1 (ประมาณ) 15,000 บาท
6.ปิดบัญชี งวดที่ 12 (กรณีผ่อน 48 เดือน)
เงินต้นคงเหลือ = 238,623 บาท
 • เงินต้นคงเหลือ = 235,013 บาท
 • ดอกเบี้ยลด 50% = 17,492 บาท
 • VAT 7% (525 บาท x 36 เดือน) = 18,900 บาท
 • ดอกเบี้ยลด 50% = 17,492 บาท
 • รวมยอดปิดบัญชี = 271,405 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

6 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับสมหวัง

อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม

เห็นตารางเทียบรายละเอียดจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่มและโอนเล่มแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจตัวเลขนะครับ เดี๋ยวน้องสมหวังจะเล่าแบ่งเป็นประเด็น ๆ ให้ครับ กรณีกู้สินเชื่อทะเบียนรถ Honda CITY SV A/T  ปี 2012 เต็มวงเงินประมาณ 300,000 บาท 

 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แบบไม่โอนเล่ม คิดดอกเบี้ยต่อเดือน ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เลือกผ่อน 48 เดือน (4 ปี) ดอกเบี้ย 0.59% ต่อเดือน จ่ายค่างวด 8,020 บาทต่อเดือน โปะปิดบัญชีงวด 12 จะมีเงินต้นคงเหลือ 238,623 บาท
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แบบโอนเล่ม คิดดอกเบี้ยรายปี มีค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เลือกผ่อน 48 เดือน (4 ปี) ดอกเบี้ย 5% ต่อปี จ่ายค่างวดรวม VAT ต้องจ่ายค่างวด 8,025 บาทต่อเดือน โปะปิดบัญชีงวด 12 จะมีเงินต้นคงเหลือ 271,405 บาท 

จะเห็นได้ว่า แบบไม่โอนเล่มและแบบโอนเล่มมีส่วนต่างอยู่ที่ 33,901 บาท

ถ้าเทียบแบบง่าย ๆ การเลือกจำนำสมุดรถแบบไม่โอนเล่มหากต้องการโปะปิดบัญชีก่อนจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบโอนเล่มประมาณ 33,901 บาทใด ๆ ก็มีข้อดีสินเชื่อทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่มและสินเชื่อแบบไม่โอนเล่มนั้น มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปครับ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงิน และความเหมาะสมของแต่ละคนว่าสะดวกใจกู้สินเชื่อทะเบียนรถแบบไหน ถ้ารีบใช้เงินก็เลือกแบบไม่โอนเล่ม ถ้ารอได้ก็เลือกแบบโอนเล่มครับ 

6 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับสมหวัง

สนใจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ แบบไม่โอนเล่มทะเบียนใช่มั้ยครับ ?

รถสั่งเงิน เงินสั่งได้ รับเงินด่วนแน่ถ้ามีรถ แต่ใด ๆ นี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นภาพเท่านั้น รายละเอียดของดอกเบี้ยสินเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯ ด้วยครับ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป โดยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถสมหวัง เงินสั่งได้ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน* สนใจกู้จำนำทะเบียนรถสามารถกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับได้ครับ หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่โทร 02-123-4000 หวังเท่าไรก็ให้ทักมาที่ Line @somwang ยินดีแนะนำให้ทุกคนสมหวังคร้าบ

 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ

บทความล่าสุด

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด