รวมมาให้แล้ว ช่องทางต่อภาษีรถยนต์ 2567 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

รวมมาให้แล้ว ช่องทางต่อภาษีรถยนต์ 2567 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ใกล้ถึงเวลาต้องต่อภาษีรถยนต์แล้ว เตรียมอย่างไรดี มาครับมาเก็บข้อมูลการต่อภาษีรถยนต์ วันนี้น้องสมหวังขออาสาคลายข้อสงสัยต่าง ๆ ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ ใช้เอกสารอะไร ดำเนินการที่ไหน ต่อภาษีรถยนต์เสาร์อาทิตย์ 2567 ได้หรือไม่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ ?

การต่อภาษีรถยนต์คืออะไร? ถ้าไม่ต่อจะเกิดอะไรขึ้น

การต่อภาษีรถยนต์ คือ หน้าที่สำคัญที่เจ้าของรถทุกคันต้องชำระค่าภาษีให้แก่ภาครัฐตามที่กฎหมาย พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนด เมื่อชำระเรียบร้อยเจ้าของรถก็จะได้ป้ายภาษีสำหรับติดหน้ารถเพื่อยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ โดยทางกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ดำเนินการพร้อมนำภาษีไปพัฒนาระบบคมนาคม และนำไปเป็นงบประมาณสำหรับปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพอยู่เสมอ

หากไม่ต่อภาษีรถยนต์ในกรณีที่ขาดต่อเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปีจะต้องโดนค่าปรับย้อนหลัง 1% ต่อเดือน ถ้าขาดต่อเกิน 3 ปีขึ้นไปจะถูกระงับทะเบียน ซึ่งเจ้าของรถจะต้องจดทะเบียนใหม่เท่านั้น และต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนและเล่มรถส่งคืนกรมการขนส่งทางภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่โดนยกเลิกป้ายทะเบียน นอกจากนี้ เมื่อพี่ ๆ ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วพบว่าไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์ มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท หรือถ้าชำระแล้วแต่ไม่แสดงป้ายภาษีให้เจ้าหน้าที่เห็นชัดมีสิทธิ์โดนโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทเช่นกัน

โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ ?

ต่อภาษีรถยนต์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • สมุดจดทะเบียนรถยนต์เล่มจริง
 • หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์จากสถานตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.)
 • พ.ร.บ. รถยนต์ฉบับใหม่ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
 • ใบรับรองวิศวกร กรณีที่เป็นรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ LPG และ NGV
โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ ?

ช่องทางต่อภาษีรถยนต์ 2567 มีที่ไหนบ้าง?

สำหรับช่องทางการต่อภาษีรถยนต์ในปัจจุบันมีให้พี่ ๆ เลือกได้มากมายตามความสะดวก ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละช่องทางดังนี้

ต่อภาษีรถยนต์
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

1. สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

สำนักงานขนส่งทุกสาขาทั่วไปประเทศ เป็นช่องทางที่สามารถจัดการธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับรถทุกประเภท โดยสามารถเข้าไปต่อภาษีได้ง่าย ๆ เพียงแค่เตรียมเอกสารให้พร้อม รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น จะเลือกไปแบบ Walk-in หรือจองคิวลงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก็ได้ตามสะดวกเลยครับ

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 
 • เวลา 8.30 - 18.00 น.
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

2. บริการเลื่อนล้อต่อภาษี

บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) เป็นบริการต่อภาษีรถยนต์อีกรูปแบบกรมการขนส่งทางบกปรับลดขั้นตอนให้ชำระค่าภาษีง่าย ๆ แบบ Drive Thru แค่ขับรถเข้าไปในช่องบริการของสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ และยื่นเอกสารให้ครบถ้วน ใช้เวลาดำเนินการไม่กี่นาที แต่จำกัดเฉพาะรถ 5 ประเภทดังนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน,, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน, รถกระบะหรือรถบรรทุกส่วนบุคคล, รถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ LPG และ NGV, รถจักรยานยนต์

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 
 • เวลา 7.30 - 15.30 น.
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

3. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก E-Service

ถัดมาเป็นการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก E-Service สามารถดำเนินการได้ทุกวันทุกเวลา โดยรถยนต์ที่ต้องการต่อภาษีผ่าน E-Service จะต้องเข้าเงื่อนไขมีดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
 • รถจักรยานยนต์
 • รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป ที่ผ่านการตรวจจาก ตรอ. มาแล้ว
 • รถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปีขึ้นไป ที่ผ่านการตรวจจาก ตรอ. มาแล้ว 
 • ไม่ใช่รถใช้ก๊าซธรรมชาติ LPG และ NGV
 • ไม่ใช่รถที่ถูกอายัดทะเบียน และถูกระงับทะเบียนจากการค้างชำระเกิน 3 ปี
 • ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

4. ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานตากสิน

ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เป็นหน่วยบริการภายใต้การดูแลโดยกระทรวงคมนาคม สามารถดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ผ่านช่องจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิซภายในศูนย์ครับ

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 
 • เวลา 8.30 - 16.30 น.
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

5. เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เคาน์เตอร์เซอร์วิซ อีกทางเลือกที่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้สะดวกมาก ๆ เพราะมีจุดบริการครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งจะมีค่าบริการอยู่ที่ 20 บาท และค่าจัดส่งป้ายภาษีอีก 40 บาท โดยกรมการขนส่งทางบกจะส่งใบเสร็จและป้ายภาษีทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ภายใน 10 วันนับจากวันที่ชำระเงินครับ

 • เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 
 • เวลา 7.30 - 15.30 น.
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

6. ที่ทำการไปรษณีย์

สุดท้ายคือที่ทำการไปรษณีย์ มีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถรับต่อภาษีรถยนต์ได้ยกเว้นรถที่ยังผ่อนไม่หมด โดยทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะนำเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น สมุดจดทะเบียนรถ หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ และ พ.ร.บ. ส่งต่อไปยังสำนักงานขนส่งที่จดทะเบียนรถคันดังกล่าว และจะส่งคืนให้พร้อมใบเสร็จและป้ายภาษีภายใน 10-15 วันทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่พี่ ๆ ระบุไว้ครับ

 • เปิดให้บริการ ทุกวัน
 • เวลา 08.00 - 18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 - 17.00 น.)
ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

7. แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

การต่อแบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เป็นอีกช่องทางต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ มีการปรับรูปแบบการใช้งานให้ทันสมัยและใช้งานง่ายผ่านสมาร์ตโฟน ดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS โดยมีเงื่อนไขการรับต่อภาษีเหมือนกับทาง E-Service ทุกประการ และดำเนินการได้ทุกวันทุกเวลา

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

ต่อภาษีรถยนต์เสาร์อาทิตย์ 2567 ได้ที่ไหนบ้าง

สำหรับพี่ ๆ ที่ต้องการต่อภาษีรถยนต์ด้วยตัวเองแต่สะดวกวันเสาร์-อาทิตย์ และไม่สะดวกไปที่ทำการไปรษณีย์ สามารถดำเนินการได้ผ่านห้างสรรพสินค้า ภายใต้โครงการ “ช้อปให้พอแล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax)” โดยมีห้างที่ร่วมรายการดังนี้

 • ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ 14 สาขา

  • สาขาลาดพร้าว
  • สาขาอ่อนนุช
  • สาขารามอินทรา
  • สาขารัชดาภิเษก
  • สาขาเพชรเกษม
  • สาขาสุขาภิบาล3
  • สาขาแจ้งวัฒนะ
  • สาขาสุวินทวงศ์
  • สาขาบางนา
  • สาขาสำโรง
  • สาขาสมุทรปราการ
  • สาขาบางใหญ่
  • สาขาบางปะกอก
  • สาขาบางบอน
    
 • ห้างสรรพสินค้า
  • เซ็นทรัลเวสต์เกต
  • เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.30 น.
  • เซ็นทรัลศาลายา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.30 น.
  • เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.
  • ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
  • ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

สรุปเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ 2567

มาถึงตรงนี้พี่ ๆ คงรู้กันแล้วว่า การต่อภาษีรถยนต์ง่ายกว่าที่คิด มีช่องทางรองรับตามความสะดวกของพวกเรามาก ๆ แม้กระทั่งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ก็ยังทำได้ รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมต่อภาษีกันนะ จะได้ขับรถอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินด่วน ปรึกษาเจ้าหน้าที่สมหวัง เงินสั่งได้ เพื่อคำนวณค่างวดรถ ผ่านไลน์ @somwang หรือโทรมาคุยกันที่เบอร์ 02-123-4000 
ได้ทันที น้องสมหวังยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาการเงินครับผม ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับพี่

บทความล่าสุด

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด