ตอบทุกข้อสงสัย ต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้กี่เดือน จ่ายช้าได้กี่วัน

ตอบทุกข้อสงสัย ต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้กี่เดือน จ่ายช้าได้กี่วัน

การต่อภาษีรถยนต์ เป็นหน้าที่ที่เจ้าของรถต้องดำเนินการในแต่ละปี ไม่ว่าจะใช้งานรถประเภทไหนก็ตาม และเชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าของรถมือใหม่หลาย ๆ คนคงปวดหัวกันชัวร์ ๆ  เพราะไม่แน่ใจว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ? แล้วต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าทำได้ที่ไหน ? ต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้กี่เดือน ? ต่อภาษีต้องจ่ายค่าปรับก่อนไหม ? พี่ ๆ ท่านไหนที่กำลังสงสัยเรื่องนี้อยู่ น้องสมหวังหาข้อมูลมาไว้ให้แล้วครับ

โอนเล่มรถมอเตอร์ไซค์มีกี่แบบ ?

1.ต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้กี่เดือน

เมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถยนต์ ปกติจะเป็นในปีที่ภาษีปัจจุบันใกล้จะหมดอายุ ในกรณีนี้เราสามารถต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าได้สูงสุด 90 วัน (หรือ 3 เดือน) ก่อนวันที่ภาษีรถยนต์จะหมดอายุครับ จะช่วยให้เราสามารถวางแผนจัดการเรื่องภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระล่าช้า

ไขข้อข้องใจ จํานําเล่มรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ชื่อตัวเองทำได้มั้ย

2.ต่อภาษีรถยนต์ ช้าได้กี่วัน

หากไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์ และปล่อยให้ขาดต่อมานานถึง 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ยังสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ตามปกติ แต่ก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะครับว่าเราจะต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมจากการล่าช้าเฉลี่ย 1% ต่อเดือน ทบตามจำนวนเดือนที่ค้างค่าภาษีอีกด้วย เพราะการไม่ต่อภาษีรถยนต์ตามกำหนดถือว่ามีความผิดทางกฎหมายครับ

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

3.ต่อภาษีต้องจ่ายค่าปรับก่อนไหม

หากเราต้องการต่อภาษีรถยนต์ แต่มีค้างค่าจ่ายชำระล่าช้าจากวันที่ภาษีหมดอายุ เราจะต้องชำระค่าปรับก่อนครับถึงจะสามารถดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ได้ และจะต้องส่งคืนป้ายทะเบียนเดิมภายใน 30 วันด้วย

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

4.ต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้า ดีกว่ายังไง?

 • หลีกเลี่ยงค่าปรับ : การต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าช่วยให้เราไม่ต้องเสียค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นจากการต่อภาษีช้าหรือล่าช้าจากกำหนดเวลาที่ภาษีหมดอายุ
 • การวางแผนทางการเงินที่ดี : ช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงินได้ดีขึ้น เพราะเราจะทราบว่าจะต้องจ่ายเงินในส่วนนี้ตอนไหน จะได้เตรียมงบประมาณไว้ล่วงหน้า
 • ความสะดวก : ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องกลัวลืม สามารถจัดการชำระภาษีได้ทันเวลา
 • ความมั่นใจ : เราจะมั่นใจได้ว่ารถยนต์ของเรามีการชำระภาษีที่ถูกต้อง ไม่มีปัญหาเมื่อต้องผ่านด่านตรวจ
 • การป้องกันปัญหาทางกฎหมาย : การต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้าจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการขับขี่รถยนต์ที่ภาษีหมดอายุ
สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

5.ต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้า ได้ที่ไหน 

สถานที่ต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้า สามารถทำได้หลายช่องทางครับ ได้แก่

 • กรมการขนส่งทางบก : สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ไม่จำกัดว่ารถถูกจดทะเบียนในจังหวัดใด โดยนำเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาทะเบียนรถ, พ.ร.บ.รถยนต์, และเอกสารตรวจสภาพรถ (ถ้าจำเป็น) ไปด้วย 

 • ช่องทางออนไลน์ : สามารถต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมการขนส่งทางบก แต่มีเงื่อนไขว่ารถต้องอายุรถไม่เกิน 7 ปี ถ้าเกิน 7 ปี จะต้องได้รับการตรวจสภาพรถที่ ตรอ. หรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนให้เรียบร้อยก่อนครับ และสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 90 วัน

 • ไปรษณีย์ไทย : สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ทำการไปรษณีย์ โดยนำเอกสารที่จำเป็นไปด้วย ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เล่มทะเบียนรถ), หลักฐาน พ.ร.บ. รถที่ยังใช้งานได้ และใบรับรองการตรวจสภาพรถสำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่อายุไม่เกิน 5 ปี 

  น้องสมหวังแนะนำให้เตรียมเงินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับ โดยค่าธรรมเนียมจะอยู่ 40 บาท และเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น. และในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : โดยต่อภาษีรถยนต์ควรไม่มีภาษีค้างชำระหรือมีค้างชำระไม่เกิน 1 ปี แต่หากมีภาษีค้างชำระเกิน 1 ปี จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การยกเว้นการตรวจสภาพรถที่ประกาศโดยนายทะเบียนก่อนที่จะชำระภาษีประจำปีเท่านั้นครับ 

  นอกจากนี้ยังสามารถยื่นขอเสียภาษีประจำปีล่วงหน้าได้ ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันครบกำหนดการเสียภาษี แต่สำหรับรถที่มีภาษีค้างชำระ สามารถยื่นขอเสียภาษีได้ทันที

 • บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ :  ต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้งานไม่เกิน 7 ปี จึงจะสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ โดยหลังจากชำระเงินกรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งใบเสร็จและป้ายวงกลมผ่านทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่เราได้ระบุไว้ ภายใน 10 วัน แต่จะมีค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 20 บาท และค่าจัดส่งป้ายวงกลมอีก 40 บาทด้วยนะครับ

สินเชื่ออาชีพอิสระ ไม่มีทวิ 50 ยื่นกู้ยังไงให้ผ่าน

สรุปบทความ

เป็นยังไงบ้างครับ กับข้อมูลการต่อภาษีรถยนต์ที่น้องสมหวังได้มาฝาก หวังว่าพี่ ๆ จะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อภาษีรถยนต์ล่วงหน้ากันไปไม่มากก็น้อยเลย แล้วก็อย่าลืมต่อภาษีรถยนต์กันด้วยล่ะ ไม่งั้นอาจจะโดนค่าปรับ ขั้นหนักกว่าคือโดนแจ้งจอด คือ การแจ้งหยุดใช้รถไม่ต้องเสียภาษีประจำปีจากกรมขนส่ง ทำให้ไม่สามารถนำรถออกไปใช้งานหรือทำมาหากินได้นะ แต่ถ้ารถของพี่ต่อภาษีเสร็จเรียบร้อย มีพ.ร.บ. ครบ ต้องการเงินด่วน และอยากรู้ว่ารถเราขอสินเชื่อได้เท่าไหร่ น้องสมหวังมีบริการคํานวณค่างวดรถ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-123-4000 สมหวัง เงินสั่งได้ ยินดีให้บริการครับผม

บทความล่าสุด

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด