7 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนกู้สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุแล้ว และกำลังมองหาเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายในยามจำเป็น เช่น เงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ฯลฯ ก่อนตัดสินใจกู้สินเชื่อนี้ น้องสมหวังขออนุญาตสรุปเล่า 7 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญของสมหวัง เงินสั่งได้ ให้เข้าใจแบบคร่าว ๆ นะครับ

1. สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญคืออะไร?

อธิบายให้เข้าใจมากขึ้นนะครับ สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ คือ สินเชื่อสำหรับข้าราชการที่เกษียณแล้วและมีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดใช้ยื่นค้ำประกันครับตัวอย่าง คุณหวังเป็นข้าราชการบำนาญเกษียณอายุแล้ว มีหนังสือรับรองสิทธิ์ บำเหน็จตกทอด 300,000 บาท สามารถนำหนังสือรับรองสิทธิ์มากู้สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญได้ครับ โดยจะได้รับวงเงินสูงสุดคือ 300,000 บาท (คิดเป็น100% ของบำเน็จตกทอด) นั่นเอง

2. เกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อข้าราชการบำนาญกับสมหวัง เงินสั่งได้ มีเงื่อนไขอย่างไร?

พิจารณาจากรายได้ที่รับบำนาญครับ หากมียอดรับเพียงพอต่อการชำระค่างวด เหลือรับมากกว่า 2,000 บาท เราก็อนุมัติสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญให้ครับ

3. ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (เออร์ลี่ รีไทร์) สามารถกู้สินเชื่อข้าราชการบำนาญได้ไหม ?

สามารถกู้ได้ครับ แต่ต้องเป็นข้าราชการเกษียณอายุก่อนกำหนดที่รับเงินแบบบำนาญเท่านั้น

4. เลือกผ่อนได้สูงสุดกี่เดือน? หากกู้สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญสมหวัง เงินสั่งได้

ระยะเวลาการให้สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญของสมหวัง เงินสั่งได้ เลือกผ่อนได้สูงสุด 360 เดือนครับ

5. สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ไหม?

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนได้เลย ผ่อนนานก็จะน้อย ผ่อนสั้นก็จบไวครับ

6. หากผู้กู้เสียชีวิตจะต้องผ่อนชำระต่อหรือไม่?

กรณีผู้ขอสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญเสียชีวิต หรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับผู้ขอสินเชื่อ “ทายาทไม่ต้องผ่อนชำระต่อครับ” เพราะทางกรมบัญชีกลางจะปิดยอดสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญให้ทันทีตามมูลค่าคงเหลือ และส่วนต่างของสิทธิบำเหน็จก็จะนำให้กับทายาทครับ

7. สนใจสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ข้าราชการเกษียณอายุที่สนใจสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ จะต้องใช้เอกสารนี้เพื่อยื่นสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ ดังนี้ 

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้
  • เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการในหลังวัยเกษียณ สนใจสินเชื่อข้าราชการบำนาญ สมหวัง เงินสั่งได้ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-123-4000 กด 1 หรือกรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับได้ที่เว็บไซต์ somwang.co.th สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญครับ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บทความนี้..พี่น่าจะชอบ

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด