ผ่อนเบาๆ สมหวังจัดให้

มองหาเงินด่วน! สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ สมหวัง เงินสั่งได้ ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ผ่อนเริ่มต้นแสนละ 1,600 บาท* เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน ค่างวดช่วงต้นเบาสบาย มีเงินเมื่อไหร่ก็มาปิดโปะได้ไม่มีค่าปรับครับผม

สมัครง่ายใน 3 ขั้นตอน

สมัครสินเชื่อ
กรอกข้อมูลสมัคร
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถบนเว็บไซต์

รอติดต่อกลับ
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งรายละเอียด

ผ่อนสบาย
เริ่มต้นแสนละ 1,600 บาท*
นานถึง 1 ปี

ระยะเวลาแคมเปญ : วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 2567

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • จะต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง 
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3) 
 • รถเพื่อตรวจสภาพ 

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม) 
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม) 
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ 
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน 
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง 
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3) 
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ 

เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก อายุรถรวมผ่อน ไม่เกิน 25 ปี
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ 
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคาร/บริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน 
 • การคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก 
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้ 
 • การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ค้างชำระ 
 • กรณีติดไฟแนนซ์อยู่ เรารับปิดให้ หากผ่อนมาเกินครึ่งของสัญญา จะต้องสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อทำการขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถดังกล่าว 

หมายเหตุ

 

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ
 • ระยะเวลาร่วมแคมเปญ หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ อัตราดอกเบี้ย 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อัตราดอกเบี้ย 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด