สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สมหวัง เงินสั่งได้

สินเชื่อรถแลกเงิน สำหรับคนมีรถ จะเป็นรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก หรือรถมอเตอร์ไซค์ เพียงคุณมีเล่มทะเบียนรถก็สามารถเปลี่ยนรถเป็นเงิน ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน รถยังมีไว้ขับเหมือนเดิม อัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 12%-24% ต่อปี

ทำไมต้องสินเชื่อรถแลกเงินกับ สมหวัง เงินสั่งได้

ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม
รับเงินไว หลังสินเชื่ออนุมัติ ไม่ต้องเสียเวลา
ไปโอนเล่มที่ขนส่ง

วงเงินจัดเต็ม*
สูงสุด 150%
ของราคาประเมินรถยนต์

ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
คนเดียวก็กู้ได้ ไม่ต้องพึ่งคนค้ำ

ดอกเบี้ยต่ำ
ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน

รับป้ายทุกพื้นที่
รับป้ายทุกจังหวัด ทั่วประเทศ อยู่ที่ไหนก็กู้เงินได้

โปะ ปิดได้
โปะได้ ปิดบัญชีก่อน ไม่ต้องเสียค่าปรับ

3 ขั้นตอนขอสินเชื่อรถแลกเงิน

สมัครสินเชื่อ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รอติดต่อกลับ

รอติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
เพื่อยืนยันการสมัครสินเชื่อเงินด่วน

ยื่นเอกสาร

เตรียมเอกสารและรถ
ไปที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้
ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถ

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์/รถมอร์เตอร์ไซค์

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate) ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 12%-24% ต่อปี ตัวอย่างการผ่อนชำระ 60 เดือน

ตัวอย่าง

 • วงเงินกู้ 100,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% ต่อเดือน เท่ากับอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 12.64155% ต่อปี
 • ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน  
 • ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = 100,000 x 0.59% x 60 งวด = 35,400 บาท

ค่างวด

 • ( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด
 •  (100,000 + (100,000 x 0.59% x 60))/60 =  2,257 บาท ต่อเดือน

จำนวนวงเงินกู้ (เงินต้น) รวมดอกเบี้ย ตลอดอายุสัญญา = 135,420 บาท 


ตัวอย่างการผ่อนชำระสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ ระยะเวลา 60 เดือน

วงเงินกู้ (บาท)
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
ดอกเบี้ยทั้งสัญญารวมระยะเวลา 5 ปี
100,000
2,257
35,420
200,000
4,513
70,780
300,000
6,770
106,200
400,000
9,027
141,620

จำนวนเงินที่ผ่อนชำระตามตารางนี้คำนวณจากวงเงินกู้ตามที่ระบุในตาราง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 12.64% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน ทั้งนี้หากจ่ายโปะหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดจะทำให้จ่ายดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยลง 


วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

หลักการคำนวณค่างวดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานยนต์ คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate) ดอกเบี้ยคงที่ 1.09% ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 15%-24% ต่อปี ตัวอย่างการผ่อนชำระ 30 เดือน

ตัวอย่าง

 • ลูกค้าขอสินเชื่อวงเงินกู้ 10,000 บาท (เงินต้น) 
 • อัตราดอกเบี้ย 1.09% ต่อเดือน 
 • ระยะเวลาผ่อน 30 งวด 
 • ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = 10,000 x 1.09% x 30 งวด = 3,290 บาท

ค่างวด 
= (วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด
= ((10,000+ (10,000 x 1.09% x30)/30) = 442.33 ≈ 443 บาท

จำนวนวงเงินกู้ (เงินต้น) รวมดอกเบี้ย ตลอดอายุสัญญา =  13,290 บาท 


ตัวอย่าง : การผ่อนชำระสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ระยะเวลา 30 เดือน

วงเงินกู้ (บาท)
จำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน (บาท)
ดอกเบี้ยทั้งสัญญารวมระยะเวลา 5 ปี
10,000
433
3,290
20,000
885
6,650
30,000
1,327
9,810

จำนวนเงินที่ผ่อนชำระตามตารางนี้คำนวณจากวงเงินกู้ตามที่ระบุในตาราง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.09% ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 23.22% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระ 30 เดือน ทั้งนี้หากจ่ายโปะหรือปิดบัญชีก่อนกำหนดจะทำให้จ่ายดอกเบี้ยในจำนวนที่น้อยลง

 


เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก อายุรถรวมผ่อน ไม่เกิน 25 ปี
 • รถมอเตอร์ไซค์ อายุรถรวมผ่อนสูงสุด ไม่เกิน 12 ปี
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคาร/บริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน
 • การคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้
 • การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ค้างชำระ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อทะเบียนรถ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด
  หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% - 1.05% ต่อเดือน
 • ดอกเบี้ยที่แท้จริง 12.64% - 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก 

คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถ

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถคืออะไร

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ หรือการจํานําเล่มทะเบียนรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ เป็นการขอสินเชื่อเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อ โดยจะต้องส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีฟ้า) หรือเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ (เล่มสีเขียว) ฝากเล่มทะเบียนไว้แทนการส่งมอบรถ จะบอกว่า ผลิตภัณฑ์เงินด่วนอย่าง สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ มีทั้งรูปแบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียนให้เลือกครับ โดย สมหวัง เงินสั่งได้ คือ จำนำทะเบียนแบบไม่ต้องโอนเล่ม ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน*

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเหมาะกับใคร

บริการเงินด่วน สินเชื่อทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม เหมาะกับคนต้องการเงินด่วน มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน และวางแผนโปะปิดบัญชีก่อนกำหนดยิ่งดีเลยครับ

สมัครสินเชื่อรถแลกเงินสมหวังยุ่งยากไหม?

ขอสินเชื่อรถแลกเงินกับสมหวัง สมัครง่ายในไม่กี่ขั้นตอน ไม่ต้องเตรียมเอกสารเงินกู้ให้ยุ่งยากเลยครับ สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.somwang.co.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและให้คำปรึกษาทุกปัญหาการเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการครับ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อัตราดอกเบี้ย 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด