สมหวังกันภัย มั่นใจทั้งอำเภอ

ฟรี! ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นาน 1 ปีเต็ม
เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ หรือสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

ระยะเวลาโปรโมชั่น

วันนี้ - 31 ส.ค. 62

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • จำกัดสิทธิ์การมอบกรมธรรม์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์การประกันภัยให้ผู้อื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของสมหวัง เงินสั่งได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยกำหนด

มั่นใจทั่วโลกกับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
ในกรณีสูญเสียชีวิตจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

อุบัติเหตุทั่วไป ทุนประกัน 100,000 บาท
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ทุนประกัน 50,000 บาท
การถูกฆาตกรรม หรือ ทำร้ายร่างกาย ทุนประกัน 50,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือพิการมาก่อนเอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี มีสุขภาพแข็งแรง และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้รับผลประโยชน์คือทายาทโดยธรรมเท่านั้น
 • คุ้มครองนาน 1 ปี เริ่มต้นคุ้มครอง หลังจาก 1 วันที่ลูกค้าลงทะเบียนและรับสิทธิ์ เริ่มต้นเวลา 00.01 น. จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองเวลา 16.30 น. และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
 • ความคุ้มครองจะยกเว้นภัยสงคราม และการก่อการร้าย และข้อยกเว้นทั่วไปตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับมาตรฐาน
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทรับประกันภัยกำหนด

รับประกันภัยโดย “กรุงเทพประกันภัย”

 • ผู้เอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัท ไฮเวย์ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการทำสัญญากับบริษัทผู้รับประกันภัยเท่านั้น

การเรียกร้องสินไหม กรณีสูญเสียชีวิต ต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่เสียชีวิต
สอบถามรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมโทร. 02 123 4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (อัพเดท 1 ก.ค. 2561) การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด