สมหวัง เงินสั่งได้ | สมหวัง บริการสินเชื่อ | สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ
สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

เราพร้อมมอบโอกาสให้คุณมีความสุขหลังเกษียณ  กับสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ดอกเบี้ยต่ำ-รับเงินทันที* สำหรับท่านที่ต้องการเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด

วงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด
ระยะเวลา

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อของสมหวัง เงินสั่งได้ สูงสุด 360 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้
หมายเหตุ : ธนาคารของสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

สนใจสมัครสินเชื่อ

กรอกข้อมูล เพื่อคำนวณสินเชื่อ และให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ อนุมัติรับเงินได้ทันที หรือสมัครเป็นตัวแทนแนะนำลูกค้าได้ที่นี่

หรือ โทร 02-123-4000