สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

ต้องการเงินด่วน! รถแลกเงินได้ครับ! สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์ จะรถเก๋ง กระบะ หรือรถตู้ ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่มีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถนำมาขอสินเชื่อรถยนต์ ดอกเบี้ยถูกได้ทันที มีเงินก้อนไว้ใช้ มีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม รับรถทุกจังหวัด รับอายุรถสูงสุด 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

ทำไมต้องสินเชื่อเงินด่วนสมหวัง เงินสั่งได้

วงเงินสินเชื่อเงินด่วน

ให้วงเงินสูงสุด 100%
ของราคาประเมินรถยนต์
รับอายุรถสูงสุด 25 ปี
(รวมระยะเวลาผ่อน)

เลือกระยะเวลาผ่อนได้

ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 - 72 เดือน
ให้เหมาะสมกับความต้องการ
และยังปิดบัญชีก่อนกำหนดได้

รับเงินไว

อนุมัติ รับเงินทันใจ 
ภายใน 1 วันทำการ 
ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

3 ขั้นตอนขอสินเชื่อรถยนต์

สมัครสินเชื่อ

กรอกง่าย ๆ ในขั้นตอนเดียว
ก็ประเมินวงเงินกู้ได้

รอติดต่อกลับ

รอติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
เพื่อยืนยันการสมัครสินเชื่อเงินด่วน

ยื่นเอกสาร

เตรียมเอกสารและรถ
ไปที่สาขาสมหวัง เงินสั่งได้
ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถ

หลักการคำนวณค่างวด คิดจากวงเงินกู้รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด และระยะเวลาผ่อนชำระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat rate)

ตัวอย่าง
วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.59% ต่อเดือน เท่ากับ อัตราดอกเบี้ย Effective Rate 12.64155% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน  

ค่างวด  
= ( วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด
=  (100,000 + (100,000 x 0.59% x 60))/60
=  2,257 บาท ต่อเดือน


เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • รถยนต์ เก๋ง กระบะ รถบรรทุก รับอายุรถสูงสุด 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)
 • สินเชื่อทะเบียนรถยนต์เป็นการกู้ยืมเงิน โดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถ หรือเล่มทะเบียนรถ เป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับธนาคาร/บริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน
 • การคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้
 • การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ค้างชำระ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุดหรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์คืออะไร?

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ หรือการจํานําเล่มทะเบียนรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ เป็นการขอสินเชื่อเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ให้บริการสินเชื่อ โดยจะต้องส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ (เล่มสีฟ้า) หรือฝากเล่มทะเบียนไว้แทนการส่งมอบรถ จะบอกว่า ผลิตภัณฑ์เงินด่วนอย่าง สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ มีทั้งรูปแบบโอนเล่มทะเบียน และแบบไม่โอนเล่มทะเบียนให้เลือกครับ โดย สมหวัง เงินสั่งได้ คือ จำนำทะเบียนแบบไม่ต้องโอนเล่ม ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อเดือน*


สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์แบบไม่โอนเล่ม คืออะไร? 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์แบบไม่โอนเล่ม คือ การขอสินเชื่อรถยนต์ที่ไม่ต้องเสียเวลาไปโอนเล่มทะเบียน ไม่ต้องเสียค่าโอนเล่มครับ และไม่สลักหลังเล่ม ชื่อกรรมสิทธิ์เจ้าของรถก็ยังเหมือนเดิม จึงไม่เสียประวัติเล่มทะเบียน ไม่เสียเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังสินเชื่ออนุมัติปุ๊บ ก็รับเงินไปหมุนได้เลย ตามประโยคที่ว่า รับเงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม


สินเชื่อทะเบียนรถยนต์แบบไม่โอนเล่ม เหมาะกับใคร?

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์แบบไม่โอนเล่ม ใช้ระยะเวลาดำเนินการ (นับจากวันยื่นเรื่องครบ) ประมาณ 3 วันทำการ จึงเหมาะกับคนต้องการเงินด่วน มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน และวางแผนโปะปิดบัญชีก่อนกำหนดยิ่งดีเลยครับ


สินเชื่อรถแลกเงินที่สมหวัง เงินสั่งได้ ต้องจอดรถทิ้งไว้ไหม?

สำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่สมหวัง เงินสั่งได้ ไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้ครับ หลังจากอนุมัติรับเงินก็ขับรถกลับไปงานใช้ได้ครับผม ดังนั้น ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับ การเข้ามาขอสินเชื่อรถยนต์ที่สมหวังก็ยังมีรถขับไว้ใช้หาเงินได้เหมือนเดิมเลย

 


สมัครสินเชื่อทะเบียนรถยนต์กับสมหวังยุ่งยากไหม?

ขอสินเชื่อรถยนต์กับสมหวัง สมัครง่ายในไม่กี่ขั้นตอน ไม่ต้องเตรียมเอกสารเงินกู้ให้ยุ่งยากเลยครับ สมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.somwang.co.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและให้คำปรึกษาทุกปัญหาการเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการครับ


รถอายุเท่าไหร่ถึงจะขอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถกับสมหวังได้?

การขอสินเชื่อรถยนต์ที่สมหวัง เงินสั่งได้ เรารับรถยนต์ อายุรถสูงสุด 25 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)  

 


อยากรู้ว่ารถเรากู้ได้เท่าไหร่ ต้องดูยังไง? 

เพราะสมหวัง เงินสั่งได้ เข้าใจความจำเป็นที่ต้องใช้เงินครับ ก่อนจะตัดสินใจสมัครสินเชื่อจำนำทะเบียนรถก็น่าจะอยากทราบว่า เราจะได้เงินสดตามที่เราต้องการใช้จ่ายฉุกเฉินไหม? สมหวัง เงินสั่งได้อยากอธิบายว่า ตามเงื่อนไขบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ของสมหวัง เงินสั่งได้ วงเงินจัดเต็ม ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์* แต่ว่าจะต้องพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยครับ โดยสามารถประเมินราคารถเข้าไฟแนนซ์ ประเมินวงเงินกู้ คำนวณค่างวดกับสมหวังเบื้องต้น เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจก่อนได้ครับ


เล่มทะเบียนรถไม่ใช่ชื่อตัวเอง อยากขอสินเชื่อรถยนต์ต้องทำยังไง?

กรณีเล่มทะเบียนรถไม่ใช่ชื่อตัวเองแต่อยากขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์จะต้องโอนรถคันดังกล่าว มาเป็นชื่อของเราก่อน โดยสินเชื่อรถแลกเงินที่สมหวัง เงินสั่งได้ เพียงแค่โอนเล่มทะเบียนวันเดียวก็ขอสินเชื่อรถยนต์กับเราได้แล้วครับ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทเป็นตัวแทนการขาย โดยธนาคารทิสโก้เป็นผู้ให้สินเชื่อ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด อัตราดอกเบี้ย 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด