ประกันสุขภาพเหมาจ่าย My Care Smart

นอนรักษาสบายใจ เหมาจ่ายคุ้ม

คุ้มครองหลักแสนทั้งค่าห้อง ค่ายา ค่าหมอ ค่ารักษา ค่าผ่าตัด ค่าเบี้ยเริ่มต้นหลักร้อยต่อเดือน คุ้มครองเต็มตั้งแต่จ่ายเดือนแรกกับประกันสุขภาพเหมาจ่าย My Care Smart แบ่งจ่ายรายเดือนได้ ไม่มีดอกเบี้ย

 • นอนรักษาสบายใจ ค่าห้องต่อวันสูงสุดถึง 6,000 บาท
 • คุ้มครองครบทั้งค่ารักษา และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • มีเงินค่าชดเชยรายได้ในระหว่างการนอนรักษาตัว (เฉพาะแผน My Care Smart Plus)
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา เพียงแสดง Care Card ที่โรงพยาบาลในเครือ
 • ไม่ป่วย ไม่เคลม มีเงินคืน

 

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*


**บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครอง

  My Care Smart

  My Care Smart Plus

  แผน 1

  แผน 2

  แผน 3

  แผน 1

  แผน 2

  แผน 3

  ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี  300,000   500,000  700,000   ไม่จำกัดวงเงินต่อปี
  ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง 500,000 700,000 900,000
  ความคุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD)
  ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลต่อวัน
   ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)  2,500 3,500  4,500 4,000 5,000 6,000
   ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 5,000  7,000 9,000 8,000 10,000 12,000
  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
  ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
  ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วันหลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรก จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่าบริการรถพยาบาล 2,000 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000
  ค่าธรรมเนียมแพทย์
  ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อปี จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุดต่อครั้ง
  ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญี

  ค่าแพทย์เยี่ยมไข้

  ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)

  การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ. 2) รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
  และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

   100,000  100,000  100,000  100,000  100,000 100,000
  ผลประโยชน์เพิ่มเติม       

  สามารถเลือกวงเงินความเสียหายส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้
  (ความเสียหายส่วนแรกไม่รวมค่าห้อง ค่าอาหาร และ การพยาบาล) ค่าบริการโรงพยาบาล

  - 20,000 หรือ 50,000 -
   ค่าชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรัษาตัวในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) สำหรับอายุ 21 - 60 ปีเท่านั้น      500 700 900
  เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
   การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก): สูงสุด 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี    1,000 / 1,500
  (เฉพาะแผนที่ไม่ได้เลือกความเสียหายส่วนแรก)
  1,000 / 1,500 
     
 • ความคุ้มครอง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD)

  My Care Smart

  My Care Smart Plus

  วงเงินความคุ้มครอง

  300,000
  ต่อปี

  500,000
  ต่อปี

  700,000
  ต่อปี
  500,000
  ต่อครั้ง
  700,000
  ต่อครั้ง
  900,000
  ต่อครั้ง

  ความรับผิดส่วนแรก

  -

  20,000

  50,000

  - 20,000 50,000
  ช่วงอายุ(ปี)


  เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์)

  15 วัน - 5 2,404 2,789 1,821 1,218 3,173 2,205 1,603 3,083 3,583 4,082
  6 - 10 584 692 496 365 802 605 473 1,026 1,188 1,352
  11 - 15 688 818 584 427 947 713 557 1,248 1,448 1,648
  16 - 20 756 898 640 467 1,042 784 610 1,219 1,415 1,610
  21 - 25 832 989 704 514 1,146 862 671 1,337 1,561 1,819
  26 - 30 868 1,034 735 537 1,198 901 701 1,365 1,595 1,855
  31 - 35 906 1,078 768 559 1,250 939 730 1,631 1,904 2,223
  36 - 40 941 1,121 797 580 1,301 976 760 1,653 1,931 2,249
  41 - 45 987 1,176 836 608 1,366 1,024 797 1,908 2,229 2,599
  46 - 50 1,032 1,228 872 633 1,426 1,070 831 1,997 2,336 2,713
  51 - 55 1,104 1,316 933 676 1,528 1,145 888 2,211 2,588 2,997
  56 - 60 1,214 1,448 1,027 742 1,682 1,260 976 2,486 2,911 3,360
  61 - 65 1,443 1,721 1,219 883 1,999 1,497 1,161 2,830 3,289 3,747
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลแบบ
  ผู้ป่วยนอก (OPD)

  แผน 1
  ครั้งละ 1,000

  แผน 2
  ครั้งละ 1,500

  แผน 3
  ครั้งละ 2,500

  ช่วงอายุ(ปี) ค่าเบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์)
  15 วัน - 5 1,061 1,592 2,652
  6 - 9 906 1,358 2,264
  10 - 15 660 990 1,649
  16 - 20 482 723 1,204
  21 - 25 388 581 969
  26 - 30 388 581 969
  31 - 35 424 635 1,058
  36 - 40 424 635 1,058
  41 - 45 554 830 1,383
  46 - 50 554 830 1,383
  51 - 55 655 983 1,638
  56 - 60 710 1,065 1,774
  61 - 65 751 1,126 1,876
เอกสารผลประโยชน์ความคุ้มครอง


คุณสมบัติของผู้เอาประกัน

 1. บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 15 วัน ถึง 65 ปีบริบูรณ์
      - อายุ 15 วัน ถึง 60 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ถึง 100 ปีบริบูรณ์
      - อายุ 61 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ สามารถต่ออายุได้ 70 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยที่อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมอย่างน้อย 1 คนและแผนประกัน จะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 2. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 3. ความคุ้มครองผู้ป่วยในจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 4. เบี้ยประกันภัยจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุผู้เอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นและประวัติการเคลมของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 5. ทุนประกันภัยรวมสูงสุด 5 ล้านบาทต่อผู้เอาประกันภัย
 6. การรับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณาของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่สำคัญ

การประกันสุขภาพนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันสืบเนื่องจาก

 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย

ไม่มีระยะเวลาการใช้สิทธิยกเลิกสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โดยการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทประกันจะคืนเบี้ยประกันภัยตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

หมายเหตุ
1.ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกัน
2.การแถลงสุขภาพเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
3.การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
4.นายหน้าประกันภัย: บริษัท ไฮเวย์ จำกัด หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

 

รับประกันภัยโดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด