ประกันสุขภาพเหมาจ่าย My Care Saver

ค่าเบี้ยคุ้มค่า ความคุ้มครองโดนใจ แบ่งจ่ายเริ่มต้น 990 บาทต่องวด โดยคำนวณจากอายุ 20-30 ปี เลือกแบ่งจ่าย 6 งวด

ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 ต่อปี

 • คุ้มครองการรักษาผู้ป่วยใน และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายในโรงพยาบาลคู่สัญญา
 • แบ่งชำระได้สูงสุดถึง 6 งวด

*คำนวณจากอายุ 20-30 ปี เลือกแบ่งจ่าย 6 งวด

 

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*


**บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์


ตารางความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ แผน 2 - 300,000
จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผู้ป่วยในต่อการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 50,000
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล ตามจริง
2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ตามจริง
3 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล ตามจริง
3.1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ตามจริง
3.2 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ตามจริง
3.3 ค่าบริการรถพยาบาล ตามจริง
3.4 การมาพบแพทย์ในฐานะผู้ป่วยนอกภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
ตามจริง
3.5 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามจริง
3.6 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก และการติดตามผลต่อเนื่อง
หลังจากการเข้ารับการรักษาอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 15 วัน
5,000


อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

ช่วงอายุ(ปี) ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี
20-30 5,940
31-40 6,420
41-55 7,500
56-60 8,700
61-65 (ปีต่ออายุ) 11,400

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 20 - 60 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุกรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนครบอายุ 65 ปี (ในการคำนวณอายุถือตามวันที่ทำรายการ เศษของวันหรือเดือนให้ปัดขึ้น)
 2. เบี้ยประกันภัยปรับตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงสุขภาพ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 4. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตาม บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • ไม่คุ้มครอง สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • ไม่คุ้มครอง การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดในระยะเวลารอคอย (Waiting Period)

  - บริษัทผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

 • บริษัทผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน  หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

  - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  - ริดสีดวงทวาร
  - ไส้เลื่อนทุกชนิด
  - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  - นิ่วทุกชนิด
  - เส้นเลือดขอดที่ขา
  - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 • ไม่คุ้มครอง กรณีการตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • ข้อยกเว้นและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ผู้ซื้อควรศึกษาความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ไฮเวย์ จำกัด หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด