ตรวจพบ-จ่าย ประกันภัย COVID-19 และอุบัติเหตุ

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ*

**บริษัททิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

แผนความคุ้มครอง ตรวจพบ-จ่าย ประกันภัย COVID-19 และอุบัติเหตุ

สนใจประกัน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสมหวัง เงินสั่งได้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ 1 - 99 ปี (คำนวณอายุ ปี ค.ศ. ปัจจุบัน - ปี ค.ศ. เกิด)
 2. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 3. พิจารณารับประกันภัย ทุกชั้นอาชีพ รวมถึง บุคลากรทางการแพทย์  และผู้ปฏิบัติติงานเกี่ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล นักศึกษาแพทย์
 4. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อมาก่อนการทำประกันภัย หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 โดยถูกกักตัวเพื่อดูอาการหรือถูกตรวจสุขภาพหรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยสูงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน (รวมทุกแผนประกัน COVID-19 ของบมจ.อาคเนย์ประกันภัย) 
 6. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 1 ปี ความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีระยะเวลารอคอย 14 วัน (นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ) ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุได้รับความคุ้มครองทันทีนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 2. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

หมายเหตุ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • บริษัทผู้รับประกันภัย: บมจ.อาคเนย์ประกันภัย
 • นายหน้าประกันภัย: บริษัท ไฮเวย์ จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด

สนใจสมัครหรือติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับประกัน โทร 02-123-4000 กด 3

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด