ขั้นตอนการโอนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง ต้องทำไง ใช้เอกสารโอนรถอะไรบ้าง 

เอาใจพี่น้องคนรักสองล้อกันมั้ง! กับเรื่องราวโอนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง เป็นอีกสิ่งที่ผู้ซื้อรถมือสองต้องรู้เกี่ยวกับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถจักรยานยนต์ว่าจะต้องทำอย่างไร ทำที่ไหนได้บ้าง ใช้เวลากี่วัน รวมทั้งต้องเตรียมเงินค่าโอนรถเท่าไหร่อะไรยังไง และในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ อ่ะ! น้องสมหวังสรุปข้อมูลการโอนรถมอเตอร์ไซค์มือสองไว้ให้พี่ ๆ พร้อมกับเอกสารโอนรถแบบฉบับอ่านง๊ายง่ายไว้ให้แล้ว 

6 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับสมหวัง

โอนรถมอเตอร์ไซค์ ที่ไหนได้บ้าง 

ตรงๆ ครับ โอนรถต้องไปที่สำนักงานขนส่งทางบกครับ เพราะจะต้องยื่นขอตรวจสภาพรถ นำรถมือสองที่จะซื้อขายไปตรวจสภาพ ส่งเอกสาร บอกเจ้าหน้าที่ว่า มาโอนรถครับ 

เราสามารถโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไหนได้บ้าง ก็ตอบตามนี้ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้ พูดง่าย ๆ คือ ป้ายทะเบียนรถจังหวัดไหนก็สามารถทำเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์ที่จังหวัดนั้นได้ครับ 

กรณีต้องการโอนรถข้ามจังหวัด สามารถทำเรื่องได้เลยที่สำนักงานขนส่งปลายทาง บอกเจ้าหน้าที่ไปเลยครับว่า เราอยากโอนรถจาก “จังหวัดนั้น” มาเป็น “จังหวัดนี้” เช่น โอนจาก “จังหวัดเชียงใหม่” มา “กรุงเทพ” โดยพี่ ๆ ต้องระบุจังหวัดเองนะครับ สมหวังยกตัวอย่างเฉย ๆ นะ ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเป้ายทะเบียน 200 บาท รวมทั้งต้องเสียค่าย้ายรถออก 25 บาท ค่าย้ายรถเข้า 25 บาท รวมเป็น 250 บาท 

การโอนรถมอเตอร์ไซค์จะใช้เวลากี่วัน เห็นว่า ใช้เวลาไม่นานครับ ใช้เวลาดำเนินการประมาณครึ่งวัน (ประมาณการณ์เท่านั้น) และก็จะมีนัดหมายรับเล่มทะเบียนสีเขียว ไม่เกิน 7 วันครับ แต่ควรเช็กเวลาทำการของขนส่งแต่ละแห่งก่อนเดินทางไปนะครับ 

ย้ำก่อนว่า การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

6 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับสมหวัง

ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถยนต์ 50 บาท 
 • ค่าอากรซื้อขายต่อราคาประเมินรถ แสนละ 500 บาท ตามราคาประเมินของกรมสรรพากร
 • ค่าเปลี่ยนป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีโอนข้ามจังหวัด/อยากเปลี่ยน)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีชำรุด/ฉีกขาด) 

แล้วใครต้องจ่ายค่าโอนรถ แนะนำให้ตกลงกันก่อนครับว่า ผู้ซื้อหรือผู้ขายใครจะจ่ายค่าโอน จะเลือกหารสองช่วยกันจ่ายคนละครึ่ง หรือจะให้คนซื้อจ่ายเอง หรือจะให้คนขายจ่ายค่าโอนให้ ตกลงกันก่อนชัวร์กว่าครับ ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์

หลังจากดำเนินการจบครบแล้ว ชื่อในเล่มทะเบียนสีเขียวก็จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อของผู้ซื้อ กลายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิรถคันนั้นทันทีครับ รู้เรื่องค่าใช้จ่ายการโอนรถแล้ว มาดูเอกสารโอนรถดีกว่าว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง แตกต่างกันกับเอกสารโอนรถยนต์หรือเปล่า

6 ข้อควรรู้ ก่อนซื้อประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์กับสมหวัง

โอนรถมอไซค์มือสองใช้ไรบ้าง 

การซื้อรถมือสองต่อจากคนอื่น เพื่อความสบายใจของผู้ซื้อ (ผู้รับโอน) ผู้ขาย (ผู้โอน) แน่นอนว่า การซื้อขายโอนรถนอกจากเตรียมเงินแล้ว เราจะต้องเตรียมเอกสารการโอนรถมอเตอร์ไซค์ให้พร้อมให้เป๊ะก่อนเดินทางไปโอนรถ ได้แก่ 

 

 • เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เล่มสีเขียว ต้องนำเล่มจริงมาเท่านั้น ห้ามลืมเด็ดขาด!
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอนรถ อย่างละ 1 ใบ เซ็นสำเนาถูกต้อง 
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอนรถ อย่างละ 1 ใบ เซ็นสำเนาถูกต้องแบบคำขอโอนและรับโอน กรอกรายการ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน (ดาวน์โหลดได้ที่แบบฟอร์มคำขอ กรมขนส่งทางบก เลือกตรง “ตรวจสภาพรถตามพรพราชบัญญัติรถยนต์ > แบบคำขอโอนและรับโอน”) กรอกไว้ก่อนได้ครับจะได้ไม่เสียเวลา
 • หลักฐานหนังสือสัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • กรณีโอนรับมรดก ต้องเตรียมสำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนาไปด้วยนะ

ถ้าผู้โอนมาทำเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์มือสองด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องเซ็นเอกสารสำเนาโอนลอย ร่วมกับใช้หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนด้วย การดำเนินเรื่องอาจจะต้องเตรียมพยานไปด้วยนะ เพราะต้องมีเซ็นรับรองเป็นพยานในเอกสารด้วย  

จะให้เป๊ะที่สุด เอกสารที่เราเซนเอกสารสำเนาถูกต้อง ! ควรระบุในเอกสารด้วยว่า “ใช้เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์เลขทะเบียน XXXX เท่านั้น" และระบุป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อขายด้วย

และเพื่อให้การโอนรถมอเตอร์ไซค์มือสองเป็นไปอย่างราบรื่น แนะนำให้เตรียมจข้อมูล เลขทะเบียน จังหวัด ชนิดรถ เลขตัวรถ ชนิดเครื่องยนต์ เลขเครื่องยนต์ รวมทั้งระบุราคาซื้อขายไว้ครับ เพราะข้อมูลเหล่านี้เราจะต้องใช้กรอกในเอกสารแบบคำขอโอนและรับโอนนั้นเอง เห็นไหมล่ะว่า การโอนรถมอเตอร์ไซค์นั้นไม่ยากเลยครับ

 

 

ขอบคุณข้อมูล : กรมขนส่งทางบก

บทความนี้..พี่น่าจะชอบ

ติดต่อเรา

สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ที่

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ การยินยอมเปิดเผยข้อมูล
ช่องทางการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
© สงวนลิขสิทธิ์ 2562 บริษัท ไฮเวย์ จำกัด